PENNA Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


penna(1. anlamı)

bk. telek

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998penna(2. anlamı)

Dgr. anat. penna

anat. Tüy, kanat.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

PENNA ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • PENNA: penna(1. anlamı) bk. telek BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 penna(2. anlamı) Dgr. anat. penna anat. Tüy, kanat. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • TELEK: telek, -ği(1. anlamı) a. hay. b. Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy. Güncel Türkçe Sözlük telek(2. anlamı) 1.Kuş, tavuk vb. hayvanların kanat kalemleri. 2.Kuş, tavuk gibi hayvanların tüyleri. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü telek(3. anlamı) Süpürge çöpü. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü telek(4. anlamı) Her çeşit bitki yaprağı : Dut teleği, bağ teleği. Türkiye Devamını Oku

  • KIN KANAT: kın kanat, -dı(1. anlamı) a. hay. b. Kın kanatlı böceklerin gövdeyi korumakla görevli ve çok sert yapıda birinci çift kanadı. Güncel Türkçe Sözlük kın kanat(2. anlamı) İng. elytron Kın kanatlılarda (Coleoptera) kitinleşmiş kanatlar. Elitra. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 kın kanat(3. anlamı) İng. elytra Kitinleşmiş kanat yapısı. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KALÇA ÇIKINTISI: kalça çıkıntısıanlamı Dgr. anat. tuber coxae anat. Böğür veya ilye kemiğinin kanat kısmının dış açısındaki spina iliaca ventralis olarak da adlandırılan iki kenarlı kalın çıkıntı, böğür çıkıntısı, tuber koksa. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • VULVA: vulva(1. anlamı) Lat. a. (vu’lva) anat. Ferç. Güncel Türkçe Sözlük vulva(2. anlamı) İng. vulva 1. Memelilerde dişinin dış genital bölgesi. 2. İplik solucanlarında (Nematoda) ovaryumun dış açıklığı. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 vulva(3. anlamı) Osm. ferc (biyoloji) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 vulva(4. anlamı) Dgr. anat. vulva anat. Eşey deliği. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KANAT KEMİĞİ: kanat kemiğianlamı Dgr. anat. os pterygoideum anat. Kamamsı kemiğin basisfenoidale’sinin, processus pterigoideus ile damak kemiğinin lamina perpendicularis’ine birleşmiş kafa kemiği, os pterigoideum. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ALULA: alula(1. anlamı) İng. alula Birçok sinek türünde kanatın arka tarafının kaidesinde bulunan küçük lop. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 alula(2. anlamı) İng. alula anat. Köşe tüyleri. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • BİYOPTERİN: biyopterin(1. anlamı) İng. biopterin (Yun. bios: hayat; pteron: kanat) Bazı böceklerde drosopterlerin öncüsü olan renksiz bir pterin maddesi. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 biyopterin(2. anlamı) İng. biopterin Pterinden meydana gelen ve bazı oksidasyon-redüksiyon reaksiyonlarına katılan bir koenzim. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KALÇA KEMİĞİ: kalça kemiği(1. anlamı) a. anat. Yassı, geniş, girintisi ve çıkıntısı çok olan, leğen veya kemik çatının ön ve yan bölümlerini oluşturan bir çift kemik, oma. Güncel Türkçe Sözlük kalça kemiği(2. anlamı) Fr. İlium BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu kalça kemiği(3. anlamı) İng. hip bone Kalça kemerinin üst bölgesi. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 kalça kemiği(4. anlamı) Osm. azm-ı harkafa (biyoloji) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 kalça Devamını Oku

  • KALÇA KEMİĞİ: kalça kemiği(1. anlamı) a. anat. Yassı, geniş, girintisi ve çıkıntısı çok olan, leğen veya kemik çatının ön ve yan bölümlerini oluşturan bir çift kemik, oma. Güncel Türkçe Sözlük kalça kemiği(2. anlamı) Fr. İlium BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu kalça kemiği(3. anlamı) İng. hip bone Kalça kemerinin üst bölgesi. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 kalça kemiği(4. anlamı) Osm. azm-ı harkafa (biyoloji) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 kalça Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar