ÖZ SULU YEMLER Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


öz sulu yemleranlamı

İng. juicy feeds

Gerektiğinde büyük ve küçükbaş hayvanların verim rasyonlarına bir miktar katılması tercih edilebilen çayır otları, kök yemler, silaj, posalar veya melas gibi sulu, taze yemler.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

ÖZ SULU YEMLER ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • USARELİ YEMLER: usareli yemleranlamı İng. juicy feeds Öz sulu, etlimsi veya özlü-lapamsı yemler. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İŞLETME YEMLERİ: işletme yemlerianlamı İng. commercial feed Çayır ve meralar, hasıl yemler, kök ve yumru yaprakları gibi yeşil yemler, havuç, hayvan pancarı, patates, şalgam, yer elması gibi kök ve yumrular, samanlar, kavus ve kabuklar, koçanlar gibi dolgu maddesince zengin yemlerle kuru ot ve silaj benzeri konserve yemleri içeren yem grubu. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ÖZEL YEMLER: özel yemleranlamı İng. special feeds Kedi ve köpeklerde kullanılan, genellikle aşırı kilolu hayvanlar için yapılan, düşük enerjili yemlerle alerji ve sürekli deri sorunları olan hayvanlara verilmek üzere hazırlanan yemlerden oluşan, veteriner hekim tavsiyesine göre hazırlanmış özel yemler. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • GENERİK YEMLER: generik yemleranlamı İng. generic feeds Bir ürün veya marka adı taşımayan ve genellikle bir bölgede üretilip pazarlanan yemler. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • BAKLAGİL YEŞİL YEMLERİ: baklagil yeşil yemlerianlamı İng. leguminous fresh feed) Baklagiller familyasına dâhil olan, olgunlaşmaları tamamlanmadan biçilerek hayvanlara taze durumda veya silajı yapılarak yedirilen proteince, vitamince zengin özsulu yemler. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • SİLAJ YEMLERİ: silaj yemlerianlamı İng. silage feed Yeşil yemlerin ve su bakımından zengin diğer yemlerin uzun süre bozulmadan saklanmasını sağlamak üzere, belirli koşullarda bir mayalanma devresi geçirmeleri sonucu elde edilen asitli yemler, ekşitilmiş yemler, silo yemleri. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • TİCARİ KARMA YEMLER: ticari karma yemleranlamı İng. commercial concentrated feed Ticarete sunulan karma yemler. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HACİMLİ YEMLER: hacimli yemleranlamı İng. bulky feeds Çok miktarda selüloz içeren ve bu nedenle kesif yemlere göre daha az sindirilebilir maddeler içeren yemler. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • MEYVE YEMLER: meyve yemleranlamı İng. fruit feeds Çeşitli nedenlerle pazarlanamayan ve üretim fazlası olan, hayvanlara normal rasyonların bir kısmı yerine ekonomik olarak kullanılabilen, elma, armut, şeftali, erik, kavun, karpuz, kabak gibi sulu meyveler. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HAYVAN KÖKENLİ YEMLER: hayvan kökenli yemleranlamı İng. animal based feed Hayvan kadavrasının, hayvan organlarının, hayvan ürünlerinin özel biçimde işlenip kurutulup öğütülmesinden elde edilen et unu, et kemik unu, kan unu, mezbaha, su ürünleri, süt sanayi kalıntıları unları vb. yemler. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar