OVAL DELİK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


oval delikanlamı

İng. foramen ovale

anat. 1. Geviş getirenlerde ve etçillerde a. ve v. Meningea media ile n. mandibularis’in içinden geçtiği delik. 2. Kalbin gelişimi esnasında kulakçıklar arasında yer alan ve doğumla birlikte sol kulakçıkta basıncın artmasıyla kapanan delik.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

OVAL DELİK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • TIKALI DELİK: tıkalı delikanlamı İng. foramen obturatum anat. Pelvisin tabanında, önde çatı, arkada oturak kemiği tarafından sınırlandırılan delik, foramen obturatum. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • BÜYÜK DELİK: büyük delikanlamı İng. foramen magnum anat. Condylus occipitalis’ler tarafından sınırlandırılan ve cavum cranii’nin dışa açılış deliği, foramen magnum. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ÇENE DELİĞİ: çene deliğianlamı İng. foramen mentale anat. Corpus mandilulae‘nin yan yüzünde kesici ve ön öğütücü dişler arası düzeyinde görülen ve canalis mandibularis‘in dışarıya açıldığı delik, foramen mentale. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KANAT KÜÇÜK DELİĞİ: kanat küçük deliğianlamı İng. foramen alare parvum anat. Atgillerde, proc. pterygoideus‘un arkasında ve for. opticum’un hizasında bulunan delik, foramen alare parvum. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KANAT DELİĞİ: kanat deliğianlamı İng. foramen alare anat. Etçiller hariç diğer türlerde, atlas kanadının başlangıç kısmını delen ve fossa atlantise açılan delik, foramen alare. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KANAT DELİĞİ: kanat deliğianlamı İng. foramen alare anat. Etçiller hariç diğer türlerde, atlas kanadının başlangıç kısmını delen ve fossa atlantise açılan delik, foramen alare. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • DAMAK BÜYÜK DELİĞİ: damak büyük deliğianlamı İng. foramen palatinum majus anat. Damak kemiğinin lamina horizontalis’i üzerinde bulunan canalis palatinus‘un ön deliği, foramen palatinum mayus. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KULAĞI DELİK: kulağı delikanlamı sf. Olup bitenleri çabuk haber alan (kimse). Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • GÖRME DELİĞİ: görme deliğianlamı İng. foramen opticum anat. İçinden görme sinirinin geçtiği canalis opticus‘un göz çukuruna açılış deliği, foramen optikum. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KANAT ÖN DELİĞİ: kanat ön deliğianlamı İng. foramen alare rostrale anat. Köpekte ve atgillerde, basisphenoid‘in pterygoideus‘unda bulunan canalis alaris‘i n ön deliği, foramen alare rostrale. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar