ORTA ÇAĞ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


Orta Çağ(1. anlamı)

öz. a. tar. Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden (476) 1453’e veya 1492’ye kadar süren çağ.

Güncel Türkçe SözlükOrta Çağ(2. anlamı)

İng. Middle ages

İlkçağ ile 1453 ya da 1492’de başladığı varsayılan yeniçağ arasında kalan zaman kesimi.

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü1974


Sponsorlu Bağlantılar

ORTA ÇAĞ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • ORTA KUŞAK: orta kuşak, -ğı(1. anlamı) a. Toplumda genç kuşak ile yaşlı kuşak arasında yer alan yaş grubu. Güncel Türkçe Sözlük orta kuşak(2. anlamı) bk. ılıman kuşak. BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü1980 orta kuşak(3. anlamı) İng. temperate zone Yer küresi üzerinde güney ve kuzeyde , 23°,5 ile 66°,5 lik enlem daireleri arasında kalan iki kuşaktan her biri. BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü1969 orta kuşak(4. anlamı) İng. Mesozone Grubenmann’a Devamını Oku

  • ORTA: orta(1. anlamı) a. 1. Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: “Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler.” –Y. K. Karaosmanoğlu. 2. Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası. 3. Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: “Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler.” Devamını Oku

  • ORTA: orta(1. anlamı) a. 1. Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: “Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler.” –Y. K. Karaosmanoğlu. 2. Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası. 3. Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: “Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler.” Devamını Oku

  • ORTA KULAK: orta kulak, -ğı(1. anlamı) a. anat. Kulak zarı, çekiç, örs, üzengi kemiklerinin bulunduğu, dış kulakla iç kulak arasındaki bölüm. Güncel Türkçe Sözlük orta kulak(2. anlamı) İng. middle ear, tympanic cavity Kulakta bir taraftan kulak zarı, diğer taraftan iç kulak kemik duvarı ile çevrili, östaki borusuyla yutağa bağlanan boşluk. İçinde işitme kemikçikleri denen üç küçük kemik (çekiç, örs ve üzengi Devamını Oku

  • ORTAÇ: ortaç, -cı(1. anlamı) a. db. Sıfat-fiil. Güncel Türkçe Sözlük ortaç(2. anlamı) Tepe. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ortaç(3. anlamı) İng. participle (I) Bilişimsel dilbilimde, eylemden çekim yoluyla türetilen sıfat ya da ad gibi kullanılan sözcük türü. BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü1981 ortaç(4. anlamı) İng. centroid (II) Bilgi erişimde, derlemdeki belgeleri kümelemede kullanılan ve kavramsal konumu bakımından kümenin ortası niteliği taşıyacağı hesaplandığı için tüm kümeyi göstermek üzere varsayılan Devamını Oku

  • ORTA OYUNU: orta oyunu(1. anlamı) a. Sahne, perde, dekor, suflör kullanmadan halkın ortasında oynanan Türk halk tiyatrosu: “Öteki arkadaşlarının girdiği orta oyununa girmeyi düşündü.” –O. C. Kaygılı. Güncel Türkçe Sözlük orta oyunu(2. anlamı) Ortada oynanan ve tulûata dayanan halk oyunu. Bu oyunların iki baş kişisi Kavuklu ile Pişekâr’dır. Güldürme, onların söz oyununa, hazırcevaplığına, yanlış anlayışa dayanan konuşmalarına ve oyunun öbür Devamını Oku

  • ORTA LÂMEL: orta lâmelanlamı İng. middle lamella Bitki hücresinin bölünmesi sırasında hücre plâğını oluşturan, yan yana iki bitki hücresi duvarı arasındaki çoğunluk pektinden yapılmış olan tabaka. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • ORTA HECE DÜŞMESİ: orta hece düşmesi(1. anlamı) a. db. Orta hecede bulunan vurgusuz ünlünün bazı durumlarda düşmesi, haploloji: ağızın > ağzın, oğulu > oğlu, gönülüm > gönlüm. Güncel Türkçe Sözlük orta hece düşmesi(2. anlamı) İng. haplology, syncopation Son hecelerinde dar ünlü bulunan Türkçe kelimelerin bir gurubu ad çekimi ve iyelik ekleri aldıklarında, iç heceye geçen son hecedeki dar ünlülerin, eklerle genişletilmiş bazı Devamını Oku

  • ORTAÇAVUŞ: ortaçavuşanlamı Osm. Çavuş-ı miyane Kola çıkan sadrazamın, sarayına dönene kadar yanında bulundurduğu görevli. BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • ORTA KAT: orta katanlamı a. 1. İki kat arasında kalan kat. 2. argo Karın bölgesi. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar