ÖDÜNLEME SİNİRCE Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


ödünleme sinirceanlamı

İng. compensation neurosis, traumatic neurosis

1. Özellikle dönüşümce ve kaygı durumlarında olduğu gibi örgensel ya da ruhsal bir sarsıntı yüzünden ortaya çıkan sinirce. 2-(Kempf) Güçsüzlük ya da toplumsal bir özlemi elden kaçırma korkusuyle başarı ve toplumsal üstünlük elde etmek için aşırı çaba gösterme.

BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü1974


Sponsorlu Bağlantılar

ÖDÜNLEME SİNİRCE ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • SİNİRCE: sinirce(1. anlamı) a. ruh b. Nevroz. Güncel Türkçe Sözlük sinirce(2. anlamı) İng. psychoneurosis, neurosis Kişiliğin ve uyumun tümünü etkilemeyen, ruhsal kaynaklı sinir hastalığı. (Genellikle bunalım, zorunlu davranışlar ve beden görevleri üzerinde yakınmalarla kendini belli eder.) BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • DÖNÜŞÜMCE: dönüşümceanlamı İng. hysteria Acı veren duygu yüklü bir düşüncenin baskı sonucunda kötürümlük ya da duyum uyuşukluğu gibi bedensel belirtilere çevrildiği bir sinirce türü. BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • SİNİR ARGINLIĞI: sinir argınlığı(1. anlamı) a. ruh b. Nevrasteni. Güncel Türkçe Sözlük sinir argınlığı(2. anlamı) İng. neurasthenia Beden ve ruhsal görevlerde gevşeme ve bitkinlik biçiminde beliren bir sinirce. BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • ÖDÜNLEME: ödünleme(1. anlamı) a. 1. Ödün. 2. ruh b. Engellenen ve doyurulmayan dilek, istek ve davranışların yarattığı tedirginliği, onların yerine geçebilecek başka dilek, istek ve davranışlarla giderme. Güncel Türkçe Sözlük ödünleme(2. anlamı) İng. compensation Bireyin, belli bir çalışma alanında başarı göstererek ya da özel bir davranış yolu seçerek, bilinçli ya da bilinçsiz olarak geliştirdiği yetersizlik ve aşağılık duygularını yenmesiyle kişiliğini Devamını Oku

  • YANAY DÜZLEMİ: yanay düzlemi(1. anlamı) a. mat. Yer düzlemi yer eksenine dik olan düzlem. Güncel Türkçe Sözlük yanay düzlemi(2. anlamı) İng. profile plane Betimsel uzamibilgisinde, alın ve yatay düzlemlere dik olan görüntü düzlemi. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • TOPLUMSALLAŞMIŞ DÜRTÜ: toplumsallaşmış dürtüanlamı İng. socialized drive Öğretim ve öbür toplumsal yaşantıların sonucu olarak benimsenebilecek yollardan ortaya konan dürtü. BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • ÜSTÜNLEME: üstünlemeanlamı Osm. tağlip 1. İki ve daha çok nesneden birini üstün sayarak ötekilerini sözde ona bağlama. (Şems ile Kamer birlikte anılınca Kameryn; Hasan’la Hüseyin’in ikisi için Hasaneyn denilmesi gibi.) 2. Özneyle yüklem arasında kişilerden birinin üstünlüğü yönünden bağlantı (uygunluk) kurma işi. Ör. : “Ben sen yoğuz, biz varız.” (Ziya Gökalp) 3. Sözün gelişine göre birini benzerlerinden, çağdaşlarından Devamını Oku

  • DÖNÜŞÜM: dönüşüm(1. anlamı) a. 1. Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, şekil değiştirme, tahavvül, inkılap, transformasyon: “Alfabe dönüşümü halkın okumayı kolay sökmesi içindi.” –N. Cumalı. 2. biy. Görevinin değişikliğe uğraması yüzünden bir organda ortaya çıkan değişme. 3. ruh b. Bilinçaltına itilmiş bir duygu veya isteğin, karşıtı görünümünde veya başka bir biçimde bilince yükselmesi, Devamını Oku

  • İYELENME İÇGÜDÜSÜ: iyelenme içgüdüsüanlamı İng. possessive instinct (Ruhsal çözümleme) Bebeklerin sevgi konularını elde etme ve elde tutma konusundaki bilinçsiz çabaları. BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • TOPLUMSAL KAYGI: toplumsal kaygıanlamı İng. social anxiety Aşırı uyarı, korku, etkilenme ve genel bir davranış dengesizliği (oynaklığı) gibi olaylar dolayısıyla bir toplum ya da toplumsal küme üyelerinde ortaya çıkan ruhsal gerilim durumu. BSTS / Toplumbilim Terimleri1975 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar