ÖDEME GÜCÜ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


ödeme gücüanlamı

İng. solvancy

Kişinin, borçlarının tümünü karşılayabilecek ve ödeyebilecek bir yetenek ve güçte bulunması.

BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972


Sponsorlu Bağlantılar

ÖDEME GÜCÜ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • ÖDEME GÜCÜ: ödeme gücüanlamı İng. solvancy Kişinin, borçlarının tümünü karşılayabilecek ve ödeyebilecek bir yetenek ve güçte bulunması. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • ÖDEME GÜCÜ OLAN: ödeme gücü olananlamı İng. solvent Borcunu ödeme yeteneği olan kişi. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • ÖDEME GÜNÜ: ödeme günüanlamı İng. pay day 1. Borsada sayışımların ya da eder değişikliklerinin ödendiği gün. 2. Borç belgitlerinde yazılı sürenin bitimi. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • ÖDEME GÜNÜ: ödeme günüanlamı İng. pay day 1. Borsada sayışımların ya da eder değişikliklerinin ödendiği gün. 2. Borç belgitlerinde yazılı sürenin bitimi. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • ÖDEME YERİ: ödeme yeri(1. anlamı) İng. place of payment Borçlunun ödeme yapacağı yer. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 ödeme yeri(2. anlamı) İng. place of payment Borcun ödenmesi için saptanan yer. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • ÖDEME VE ALMA BİLDİRGESİ: ödeme ve alma bildirgesianlamı İng. advice Yatırımı ya da saycaları bulunanları, yapılan tüm ödemeler ve bunlar sayışımına alınan paralar için Bankalarca kendilerine gönderilen ödeme ve alma bildirgesi. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • ÖDEME BUYRUĞU: ödeme buyruğu(1. anlamı) bk. ödeme emri BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 ödeme buyruğu(2. anlamı) İng. order of payment 1. Yatırımcıların bankalara belirli bir paranın ödenmesi sağlanılmak üzere yaptıkları yazılı buyruk. 2. Bankaların ya da tecimcilerin aralarında para ödenmesi için birbirlerine yaptıkları karşılıklı buyruklar. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Ödeme buyruğu(3. anlamı) Osm. İcra emri BSTS / Türe Terimleri Devamını Oku

  • SAYIŞIMLA ÖDEME: sayışımla ödemeanlamı İng. cash payment Sayışımlar arasında aktarma yapılma yoluyla sağlanan ödeme. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • ÖDEME SÖZÜ: ödeme sözüanlamı İng. promise to pay Borçlunun alacaklısına, alıcının satıcısına parayı gelecek bir günde ya da belirli bir sürenin bitiminde ödeyeceğine dair söz vermesi. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • PEŞİN ÖDEME: peşin ödeme(1. anlamı) İng. cash payment, payment in advance, prepayment, advance payment, down payment 1. Borcun bir bölümünün veya tamamının vadesi gelmeden ödenmesi. 2. Genellikle birbirini çok iyi tanıyan dışalımcı ve dışsatımcı arasında yapılan ve mal bedelinin malın fiili dışalımı veya dışsatımından önce yapılan ödeme biçimi. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 peşin ödeme(2. anlamı) İng. pay in advance Mal alınmadan Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar