NERVUS KARDİYAKUS SERVİKALİS Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


nervus kardiyakus servikalisanlamı

İng. nervus cardiacus cervicalis

anat. Ganglion cervicale craniale‘den plexus cardiacus’a giden sinir lifi.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

NERVUS KARDİYAKUS SERVİKALİS ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • İNTUMEZENSİYA SERVİKALİS: intumezensiya servikalisanlamı İng. intumescentia cervicalis anat. Omuriliğin boyun şişkinliği. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İNTUMEZENSİYA SERVİKALİS: intumezensiya servikalisanlamı İng. intumescentia cervicalis anat. Omuriliğin boyun şişkinliği. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • FASYA SERVİKALİS: fasya servikalisanlamı İng. fascia cervicalis anat. Boyundaki bağ dokusal yaprakların ortak ad. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • NERVUS TİMPANİKUS: nervus timpanikusanlamı Dgr. anat. nervus tympanicus anat. N. glossopharyngeus’un parasempatik ögelerini ganglion oticum‘a ileten ince sinir. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • GIRTLAK ÖN SİNİRİ: gırtlak ön sinirianlamı Dgr. anat. nervus laryngeus cranialis anat. ++Ganglion distale’den gırtlağa giden ve gırtlağın bir kısım kas ve mukozasını uyaran sinir, nervus laringeus kranyalis. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • GANGLİYON SERVİKALE MEDİYUM: gangliyon servikale mediyumanlamı İng. ganglion cervicale medium anat. Bazen görülen (görüldüğü zaman altıncı veya yedinci boyun omuru düzeyinde bulunur) bir sinir düğümü. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • GANGLİYON SERVİKALE KRANYALE: gangliyon servikale kranyaleanlamı İng. ganglion cervicale craniale anat. Postgangliyoner lifleri başın sempatik uyarımını sağlayan ve for. Iacerum bölgesinde yassı, oval ve mekik biçiminde olan sempatik bir sinir düğümü. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • NERVUS KUTANEUS SURE KAUDALİS: nervus kutaneus sure kaudalisanlamı Dgr. anat. nervus cutaneus surae caudalis anat. Uyluk kemiğinin ortaları hizasında, n. tibialis’ten çıkan ve aşil tendonun yanlarında, arka ayak bilek kemiklerinin ve arka ayak tarak kemiklerinin yan tarafındaki deriye giden sinir. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KAS-DERİ SİNİRİ: kas-deri sinirianlamı Dgr. anat. nervus musculocutaneus anat. Plexus brachialis‘ten çıkan, hem kasları hem de deriyi uyaran sinir, nervus muskulokutaneus. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • NERVUS LAKRİMALİS: nervus lakrimalisanlamı İng. nervus lacrimalis anat. Üst göz kapağı ve temporal göz açısı bölgelerini innerve eden sinir. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar