MİŞENGE Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


mişengeanlamı

Keten, kenevir lifi.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

MİŞENGE ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KETEN: keten(1. anlamı) Ar. kett¥n a. 1. bit. b. Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı, lifleri dokumacılıkta kullanılan bir bitki (Linumusitatissimum). 2. sf. Bu bitkinin liflerinden yapılmış (dokuma vb.): “Saçları, yüzü, bolerosu, keten elbisesi, hepsi vücuduna yapışmış.” –A. H. Tanpınar. Güncel Türkçe Sözlük keten(2. anlamı) Gelinliğin kesim günü : Ayşenin bugün keteni var. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü keten(3. anlamı) 1. Devamını Oku

  • SİCİM: sicimanlamı a. Keten, kenevir vb. bitkilerin liflerinden yapılan ince ip, kınnap. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • KENEVİR KUŞU: kenevir kuşu(1. anlamı) bk. keten kuşu BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 kenevir kuşu(2. anlamı) İng. linnet (Carduelis cannabina), Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının ispinozgiller (Fringillidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 13.5 cm. Sırtı ve kanatları kestane rengi, karnı külrengi-akdır. Erkeğin göğsü ve tepesi kırmızı olur. Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asyada bahçe ve bataklıklarda yaşar. BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü1963 Devamını Oku

  • ÇETENE: çetene(1. anlamı) Kendir, kenevir tohumu Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çetene(2. anlamı) Keten tohumu. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çetene(3. anlamı) Herhangi birşeyin küçük parçası. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çetene(4. anlamı) Saman taşımak için kağnılara konulan büyük sepet. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çetene(5. anlamı) Ahırın bir tarafında yavrular için ayrılan yer. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çetene(6. anlamı) 1. bk. çedene (I)-1. 2.bk. çedene (I)-4. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çetene(7. anlamı) Hesabı unutmamak için üzerine bıçakla işaret Devamını Oku

  • ÇETENE: çetene(1. anlamı) Kendir, kenevir tohumu Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çetene(2. anlamı) Keten tohumu. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çetene(3. anlamı) Herhangi birşeyin küçük parçası. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çetene(4. anlamı) Saman taşımak için kağnılara konulan büyük sepet. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çetene(5. anlamı) Ahırın bir tarafında yavrular için ayrılan yer. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çetene(6. anlamı) 1. bk. çedene (I)-1. 2.bk. çedene (I)-4. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çetene(7. anlamı) Hesabı unutmamak için üzerine bıçakla işaret Devamını Oku

  • DOKUMA BİTKİLERİ: dokuma bitkilerianlamı İng. textile plants Pamuk, kenevir, keten gibi dokumacılıkta kullanılan lifleri sağlayan bitkilerin genel adı. BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü1980 Devamını Oku

  • ÇALKAK: çalkak, -ğı(1. anlamı) a. hlk. Çalkar. Güncel Türkçe Sözlük çalkak(2. anlamı) Testi yayık. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çalkak(3. anlamı) 1. Tahıl elemeğe yarayan alet. 2. Tahıl temizleme yeri. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çalkak(4. anlamı) 1.bk. çalkağı (II). 2. Yoğurdun yağını almak için kullanılan ağaç. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çalkak(5. anlamı) Keten bitkisinin, lifi alındıktan sonra kalan artığı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çalkak(6. anlamı) Oynak kadın. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • KENDİR: kendir(1. anlamı) a. 1. bit. b. Kenevir. 2. sf. Kenevirden yapılmış. Güncel Türkçe Sözlük kendir(2. anlamı) 1. Urgan, ip. 2.bk. kendürük. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kendir(3. anlamı) Deriden, çadır bezinden yapılan ve hamur tahtasının altına serilen yaygı, sofra örtüsü Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kendir(4. anlamı) İp. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kendir(5. anlamı) Kenevir; urganın incesi Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kendir(6. anlamı) Kenevir. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kendir(7. anlamı) İng. hemp Boru eklerinde sızdırmazlık sağlamak Devamını Oku

  • KETEN HELVA: keten helvaanlamı a. Kavrulmuş şekerden yapılan, pamuk görünüşünde bir çeşit helva: “Keten helvacı, keten helvam nakaratlı bir türkü ile methederek satardı.” –A. Ş. Hisar. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • KENEVİR HELVASI: kenevir helvasıanlamı a. Kenevir ve şeker karışımı yapılan bir tür helva. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar