METASENTRİK KROMOZOM Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


metasentrik kromozom(1. anlamı)

İng. metacentric chromosome

(Yun. meta: arasında, içinde; kentron: merkez) Sentromeri ortada bulunan ve bu nedenle kromozom kolları birbirine eşit olan, V şeklinde gözüken kromozom.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998metasentrik kromozom(2. anlamı)

İng. metacentric chromosome

Sentromeri tam ortada veya ortaya yakın olan kromozom.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

METASENTRİK KROMOZOM ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • HALKA KROMOZOM: halka kromozom(1. anlamı) İng. ring chromosome 1. Ucu olmayan kusurlu bir kromozom. 2. İki terminal kiyazmalı normal metasentrik tetradlarında diyakinez esnasında görülen, halka şeklindeki kromozom düzenlenişi. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 halka kromozom(2. anlamı) İng. ring chromosome Her iki ucu da kopan ve iki kırık ucu bir halka oluşturacak biçimde yeniden birleşen kromozom. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HOMOLOG KROMOZOM: homolog kromozom(1. anlamı) a. biy. Biri anadan diğeri babadan gelen ve aynı gen çiftine sahip kromozom. Güncel Türkçe Sözlük homolog kromozom(2. anlamı) İng. homologous chromosome (Yun. homologos: aynı fikirde olan; chroma: renk; soma: vücut) Her biri bir ana babadan gelen ve çiftler hâlinde bulunan, morfolojik olarak birbirine benzeyen ve eşey kromozomları hariç aynı gen lokuslarına sahip kromozomlar. Böyle bir Devamını Oku

  • KROMOZOM TAKIMI: kromozom takımıanlamı İng. set of chromosome (Yun. chroma: renk; soma: vücut) Belli bir genomu temsil eden kromozom grubu, n sayıdaki bir seri kromozom. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • ÖPLOİT KROMOZOM: öploit kromozomanlamı İng. euploid chromosome (Yun. eu: çok; haploos: bir kat, bir kez; eidos: şekil) Oluştuğu türün temel kromozom sayısının tam katları kadar kromozomu bulunan bir hücre ya da organizma. Diploit, triploit, tetraploit gibi. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • KROMOZOMİN: kromozominanlamı İng. chromosomin (Yun. chroma: renk; soma: vücut) Kromozomlarda bulunan bir çeşit protein. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • GENOM: genom(1. anlamı) Fr. génome a. biy. Gametlerde bulunan kromozomlar. Güncel Türkçe Sözlük genom(2. anlamı) İng. genom Prokaryot ya da ökaryot organizmalardaki genetik materyalin hepsi. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 genom(3. anlamı) İng. genome BSTS / Dirilbilim Terimleri1948 genom(4. anlamı) bk. jenom. BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 genom(5. anlamı) İng. genome Bir gamette bulunan ve bir türe özgü en küçük sayıdaki bir seri kromozom, haploit sayıdaki kromozom. BSTS / Su Devamını Oku

  • TRANSLOKASYON: translokasyon(1. anlamı) İng. translocation 1. Kromozomun bir parçasının kopup başka bir kromozoma eklenmesi şeklinde olan kromozom mutasyonu. 2. Farklı bir yer ve habitata götürme. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 translokasyon(2. anlamı) İng. translocation Kromozomun bir parçasının kopup başka bir kromozoma eklenmesi biçiminde olan kromozom mutasyonu. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü translokasyon(3. anlamı) İng. translocation Her iki kromozomda kırık ve anormal düzenlemeyle tamiri sonucu oluşan Devamını Oku

  • ORTANCA: ortanca(1. anlamı) (I) sf. 1. Yaş bakımından üç kardeşin büyüğü ile küçüğü arasında bulunan: “Ortanca erkek kardeşimle aynı yöntemi benimsemiş olması beni tedirgin ediyor.” –A. Ağaoğlu. 2. Büyüklük, irilik bakımından üç nesne arasında sondan veya baştan ikinci gelen. Güncel Türkçe Sözlük ortanca(2. anlamı) Lat. (II) a. bit. b. Taşkırangillerden, kırmızı, pembe veya mor renkli çiçeklerini yaz başında açan, gölgelik Devamını Oku

  • META: meta(1. anlamı) Ar. met¥¤ a. (meta:) 1. Mal, ticaret malı. 2. tic. Sermaye: “Batıdan aldığımız öteberi arasında en kıymetli meta kendi memleketimizi karış karış dolaşma arzusu olmalıdır.” –B. R. Eyuboğlu. Güncel Türkçe Sözlük meta(2. anlamı) İng. meta 1. 1,3 durumunu gösteren ön ek. 2. Bir asit, tuz ya da esterin, bir molekül suyu yapısına aldığını gösterir ön ek. 3. Devamını Oku

  • DİPLOİT: diploit, -di(1. anlamı) Fr. diploïde a. (l ince okunur) biy. İki kromozom takımı taşıyan hücre veya organizma. Güncel Türkçe Sözlük diploit(2. anlamı) İng. diploid (Yun. diploos: iki kat; eidos: yapı, form) aynı kromozom takımından iki tane kapsayan hücre ya da birey. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 diploit(3. anlamı) İng. diploid Aynı kromozom takımından iki tane kapsayan hücre veya birey. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar