LOPUR KUPÜR Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


lopur kupüranlamı

1. Çarçabuk, ivedilikle (yapmak için). 2. Paldır küldür (yuvarlanmak, düşmek için).

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

LOPUR KUPÜR ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • LOPUR LOPUR: lopur lopur(1. anlamı) zf. “Lopur” sesi çıkararak: Bir sepet inciri lopur lopur yiyiverdi. Güncel Türkçe Sözlük lopur lopur(2. anlamı) Oburca, büyük lokmalarla, yutar gibi (yemek için). Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • AĞNAMAK: ağnamak(1. anlamı) (nsz) Hayvan, yere yatıp yuvarlanmak. Güncel Türkçe Sözlük ağnamak(2. anlamı) 1. Hayvanlar toprakta yatıp yuvarlanmak. 2. Balık kendine has hareketler yapmak. 3. Sevinçten coşup oynamak. 4. Duvar, direk veya yük eğilmek, bel vermek, yana meyletmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ağnamak(3. anlamı) Anlamak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ağnamak(4. anlamı) 1. Debelenmek, yatıp yuvarlanmak. 2.Bolluk içinde rahat yaşamak. Tarama Sözlüğü1963 Devamını Oku

  • ÇABUCAK: çabucakanlamı zf. (ça’bucak) 1. Vakit geçirmeden, kısa sürede, aceleten, acilen, alelacele, anında, bir anda, bir çırpıda, birden, bir hamlede, bir koşu, bir lahzada, bir solukta, çabucacık, çabuk, çabukça, çarçabuk, dakikasında, derakap, derhâl, hemen, hemencecik, hemencek, hızla, hızlı, hızlı hızlı, ivedilikle, lahzada, müstacelen, palas pandıras, serian, süratle, şipşak, tez beri, tezce, tezelden, yellim yelalim: “Yatakta çabucak Devamını Oku

  • İVEDİLİK: ivedilik, -ğianlamı a. Çabuk, hemen yapılma gerekliği, müstaceliyet, istical: “Yetki kanunları … Türkiye Millet Meclisi komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüşülür.” –Anayasa. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • AĞNANMAK: ağnanmak(1. anlamı) 1. Hayvanlar toprakta yatıp yuvarlanmak. 2. Yatakta uyanık olarak iki tarafa dönmek, yerde yuvarlanmak. 3. Üzerine çullanmak, çökmek. 4. Ferah bulmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ağnanmak(2. anlamı) Hayvan, sırtüstü yatıp yuvarlanmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • TENGİR MENGİR: tengir mengiranlamı Paldır küldür (yuvarlanma için). Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • ELİ ÇABUK: eli çabuk(1. anlamı) sf. Çabuk iş gören, hamarat (kimse): “O eli çabuk sekreterlerden istediğiniz kadarı elinizin altında olurdu.” –H. Taner. Güncel Türkçe Sözlük eli çabuk(2. anlamı) Hırsız. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • POLATIR: polatıranlamı 1. Çok eski (giysi için). 2. Giysilerini çabuk eskiten. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • DİÑGİRLENMEK: dingirlenmek(1. anlamı) Yuvarlak nesne yuvarlanmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü diñgirlenmek(2. anlamı) Yuvarlanmak, tekerlenmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • ABUK: abuk(1. anlamı) sf. Saçma (söz, kişi, davranış). Güncel Türkçe Sözlük abuk(2. anlamı) Sersem, kötü adam. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü abuk(3. anlamı) Umut, güven: Sözüne abuk oldum da burada bekledim. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü abuk, (apuk)(4. anlamı) Avurdu şişirip parmakla vurarak ses çıkarmak. Tarama Sözlüğü1963 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar