LOPLUDALGIÇLAR Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


lopludalgıçlaranlamı

Lat. Podicipediformes

Kuşlar (Aves) sınıfından, ayakları vücudun iyice geri tarafından çıkan, gagaları bir kılıfla örtülü, kuyrukları körelmiş, kuyruk tüyleri yumuşak olan, hayatları su üstünde geçen türlere sahip bir takım. Lopludalgıçgiller (Podicipedidae) familyası vardır.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998


Sponsorlu Bağlantılar

LOPLUDALGIÇLAR ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • LOPLUDALGIÇGİLLER: lopludalgıçgilleranlamı İng. grebes Kuşlar (Aves) sınıfının, lopludalgıçlar (Podicipediformes) takımından, bacakları vücudun çok gerisinde, kuyrukları körelmiş, ayak parmakları ayrık perdeli, tırnakları geniş ve yassı, orta parmak tırnağının dış kenarı dişli, kuluçka zamanı ile diğer zamandaki tüyleri farklı olan, yuvalarını su üstüne yapan türleri olan bir familya. Bahri (Podiceps cristatus), kızıl boyunlu batağan (P.grisegena), kara boyunlu batağan (P.nigricollis) iyi Devamını Oku

  • BOYLU-KUŞLAR: boylu-kuşlaranlamı Alm. Madagaskarstrausse (Aepyornithes), (Yun. aipys = yüksek, Yun.ornis = kuş): Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının karinasızlar (Ratitae) bölümünün bir takımı. Çok iri boylu ve yumurtası 30 cm. olan kuşları içine alır. Pleistosende Madagaskarda yaşamış ve soyu tükenmiştir. Boylukuşgiller (Aepyornithidae) familyası vardır. BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü1963 Devamını Oku

  • KARA BOYUNLU BATAĞAN: kara boyunlu batağananlamı İng. black necked grebe Kuşlar (Aves) sınıfının, lopludalgıçlar (Podicipediformes) takımının, lopludalgıçgiller (Podicipedidae) familyasından, 30 cm kadar uzunlukta, boynu ve sırtı kara, çok yaygın olarak bulunan ve sazlı göllerde yaşayan bir tür. Kara boyunlu dalgıç. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • TAŞIL KUŞLAR: taşıl kuşlaranlamı Fr. saururés (Yun. sauras: kertenkele; oura: kuyruk) Kuşlar (Aves) sınıfından, uzun kuyruklu, kertenkeleye benzeyen, Avrupa’da yaşamış ve soyu tükenmiş olan birçok fosil kuşu içine alan, ilkel kuş (Archaeopteryx lithographica) türü en iyi bilinen bir alt sınıf. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • TAŞILKUŞLAR: taşılkuşlaranlamı Fr. saururés (Saururae), (Yun. sauros = kertenkele, Yun.ouro = kuyruk) Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının bir alt-sınıfı. Uzun kuyruklu, kertenkeleye benziyen vücutlu, Avrupada yaşamış ve soyu tükenmiş olan birçok taşıl kuşu içine alır. İlkel-kuş (Archeopteryx) türü en iyi bilinir. BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü1963 Devamını Oku

  • BAHRİ: bahri(1. anlamı) Ar. ba§r³ sf. (bahri:) esk. 1. Denizle ilgili. 2. a. hay. b. Uzun boyunlu, sivri gagalı, boynunun önü ve göğsü parlak beyaz olan, alçaktan ve hızlı uçan, suya bağımlı bir kuş türü (Podiceps cristatus): “Deryalarda yüzer bahri / Doldur ver içeyim zehri” –Karacaoğlan. Güncel Türkçe Sözlük bahri(2. anlamı) İng. great crested grebe Kuşlar (Aves) sınıfının, lopludalgıçlar (Podicipediformes) Devamını Oku

  • KUŞLAR: kuşlar(1. anlamı) ç. a. hay. b. Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı. Güncel Türkçe Sözlük kuşlar(2. anlamı) Çıkrık (kuyu ya da dokuma aygıtında). Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kuşlar(3. anlamı) İng. birds Omurgalı hayvanlardan, vücutları tüylerle örtülü, yürekleri dört odalı, sıcakkanlı, ön ayakları kanatlara değişmiş, bazı kemiklerinin içi boş ve deri altında hava keseleri bulunan, dişi ve erkek bireyleri bazen ayrı renkte Devamını Oku

  • KEMİRGEN GAGALILAR: kemirgen gagalılaranlamı İng. trogons Kuşlar (Aves) sınıfının, gökkuzgunumsular (Coraciiformes) takımından, gagalarının kenarları dişli, kanatları kısa ve kuyrukları uzun türleri olan bir alt takım. Kemirgen gagalıgiller (Trogonidae) familyası vardır. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • ÖTÜCÜ-KUŞLAR: ötücü-kuşlaranlamı İng. songbirds (Passeriformes, anlamdaş. Passeres,) (Lat. passer = serçe, Lat. formis=biçim), Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının karinalılar (Carinatae) bölümünün en geniş takımı. Başlıca tüneyen ötücü kuşlar olup boyları çeşitlidir. 7000 kadar türü vardır. Bütün kuşların yarısı bu takıma girer. Sınıflandırmaları çok güçlüklere sebep olmuştur. Ses kaslarının bağlantı ve yerlerine göre yapıları sınıflandırma en modern olanıdır. Buna Devamını Oku

  • ÇALI KUŞUGİLLER: çalı kuşugiller(1. anlamı) ç. a. hay. b. Çalı kuşu vb. türleri içine alan kuşlar familyası. Güncel Türkçe Sözlük çalı kuşugiller(2. anlamı) İng. kinglets Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, öz ötücüler (Oscines) üst familyasından, gagaları düz ya da hafif kıvnk, kanatları küt, kuyrukları girintili olan türlere sahip bir familya. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar