LOPLU ÇEKİRDEKLİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


loplu çekirdekli(1. anlamı)

bk. çok çekirdekli

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998loplu çekirdekli(2. anlamı)

İng. polynuclear

(karşılık: polinükleer), (Yun. polys = çok, Lat. nucleus=çekirdek) Çekirdeği loplu olan ve dolayısıyla çok çekirdekli gibi gözüken.

BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü1963


Sponsorlu Bağlantılar

LOPLU ÇEKİRDEKLİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • ÇOK ÇEKİRDEKLİ: çok çekirdekli(1. anlamı) İng. polyenergid (Yun. polys: çok; energos: faal) Bir hücrede birden fazla çekirdek bulunması ya da aynı hücrede çekirdeklerin birbirine loplarla bağlanması durumu. Polienergit, polinükleer, loplu çekirdekli. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 çok çekirdekli(2. anlamı) İng. multinuclear Birden fazla çekirdeğe sahip, multinükleer. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü çok çekirdekli(3. anlamı) İng. polyenergid (karşılık: poli-energid) (Yun. polys = çok, Yun.energos = faal) Birden Devamını Oku

  • LOPLU AKYUVAR: loplu akyuvaranlamı İng. polynuclear leucocyte Çekirdeği loplu ve dolayısıyla çok çekirdekli gibi görünüşlü olan akyuvarlar, bak bazofil lökosit, eozinofil lökosit, nötrofil lökosit BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü1963 Devamını Oku

  • ÇEKİRDEKLİ: çekirdekli(1. anlamı) sf. Çekirdeği olan, içinde çekirdeği bulunan. Güncel Türkçe Sözlük Çekirdekli(2. anlamı) Balıkesir ili, Bigadiç ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Devamını Oku

  • ÇEKİRDEK ZARI: çekirdek zarı(1. anlamı) İng. nuclear membrane Çekirdeğin etrafında bulunan ve çekirdek kılıfını oluşturan iki zarın her biri. Nükleus zarı. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 çekirdek zarı(2. anlamı) Osm. grşâ-i nebatî (botanik) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 çekirdek zarı(3. anlamı) İng. nuclear membrane Çekirdeğin etrafında bulunan ve çekirdek kılıfını oluşturan iki zardan her biri, nükleus zarı. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü çekirdek zarı(4. anlamı) İng. Nucleolemma, Devamını Oku

  • İKİ ÇEKİRDEKLİ: iki çekirdeklianlamı İng. binuclear, dienergid (Yun. di: iki; energos: iş) Aynı hücre içinde iki çekirdeğin olması. Binükleer, dienergid. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • POLİNÜKLEER: polinükleer(1. anlamı) bk. çok çekirdekli BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 polinükleer(2. anlamı) bk. lopu çekirdekli BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü1963 Devamını Oku

  • ÇEKİRDEK SUYU: çekirdek suyu(1. anlamı) Fr. caryolymphe (biyoloji) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 çekirdek suyu(2. anlamı) İng. karyolymph, nucléoplasme], (karşılık: nukleoplazma, karyoplazma, karyolenf), (Lat. nucleus = çekirdek, Yun. plasma = biçim, Yun. karyon =çekirdek, Lat. lympha = su): Sıvı çekirdek maddesi; çekirdek içinde bulunan plazma yığını; çekirdek plazması. BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü1963 Devamını Oku

  • ÇEKİRDEK BÖLÜNMESİ: çekirdek bölünmesi(1. anlamı) İng. nuclear fission Ağır bir çekirdeğin nötron bombardımanı sonunda ikiye bölünmesi ve bu arada birden fazla sayıda nötron ile büyük bir enerjinin açığa çıkması olayı. Çekirdek fizyonu. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 çekirdek bölünmesi(2. anlamı) İng. nuclear fission Bir atom çekirdeğinin, dış kaynaktan gelen nötronların etkisiyle daha küçük çekirdeklere bölünmesi. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981 çekirdek bölünmesi(3. anlamı) bk. nükleer fisyon BSTS Devamını Oku

  • ÇEKİRDEK: çekirdek, -ği(1. anlamı) a. 1. Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum: Kayısı çekirdeği. Zeytin çekirdeği. Karpuz çekirdeği. 2. Yenmek için satılan ayçiçeği tohumu. 3. Ağaçlarda soyulmayan bölüm. 4. biy. Bir hücrenin merkezini oluşturan cisimcik: İnsan kanındaki alyuvarlar, çekirdeği olmayan hücrelerdir. 5. fiz. Atom çekirdeği. 6. esk. Kuyumculukta Devamını Oku

  • TEK ÇEKİRDEKLİLER: tek çekirdeklileranlamı ç. a. biy. Yalnız bir çekirdeği olan hücreliler. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar