LOPLU AKYUVAR Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


loplu akyuvaranlamı

İng. polynuclear leucocyte

Çekirdeği loplu ve dolayısıyla çok çekirdekli gibi görünüşlü olan akyuvarlar, bak bazofil lökosit, eozinofil lökosit, nötrofil lökosit

BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü1963


Sponsorlu Bağlantılar

LOPLU AKYUVAR ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • LOPLU ÇEKİRDEKLİ: loplu çekirdekli(1. anlamı) bk. çok çekirdekli BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 loplu çekirdekli(2. anlamı) İng. polynuclear (karşılık: polinükleer), (Yun. polys = çok, Lat. nucleus=çekirdek) Çekirdeği loplu olan ve dolayısıyla çok çekirdekli gibi gözüken. BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü1963 Devamını Oku

  • AKYUVAR: akyuvar(1. anlamı) a. (a’kyuvar) anat. Kan, lenf vb. vücut sıvılarında bulunan çekirdekli, yuvarlak hücre, lökosit. Güncel Türkçe Sözlük akyuvar(2. anlamı) Fr. Leucoyte BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu akyuvar(3. anlamı) İng. white blood cell, leucocyte (Yun. leukos: ak; kytos: hücre) Sitoplâzmasında bulunan taneciklerin kimyasal davranışlarına ve çekirdeklerinin biçimine göre granüllü lökositler (bazofil lökosit, eozinofil lökosit, nötrofil lökosit) ve granülsüz lökosit (lenfosit ve monosit) Devamını Oku

  • NÖTROFİL LÖKOSİT: nötrofil lökosit(1. anlamı) İng. neutrophil leucocyte Kanda akyuvarların % 60-70 kadarını oluşturan, sitoplazmasında pembeye boyanabilen küçük granüller içeren, fagositozda ve yangıda görevli, olgunluk derecesine göre bir veya birkaç parçalı çekirdeği bulunan akyuvar, polimorfnükleer lökosit. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü nötrofil lökosit(2. anlamı) İng. neutophile leucocyte (Lat. neuter = hiçbiri, Yun. phylein = sevmek, Yun. leukos = ak, Yun. kytos = Devamını Oku

  • AKYUVAR FORMÜLÜ: akyuvar formülüanlamı İng. leucocyte formulate Akyuvar tiplerinin yüzde oranlarının tespit edilmesi yani kanda bulunan yüz akyuvardan kaçının nötrofil, eozinofil, bazofil, monosit veya lenfosit olduğunun saptanması. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • BAZOFİL LÖKOSİT: bazofil lökosit(1. anlamı) İng. basophil leucocyte (Yun. basis: baz; philein: sevmek; leukos: ak; kytos: hücre) Sitoplâzmasında bazofil granül ve S şeklinde loplu bir çekirdek bulunması ile diğer kan hücrelerinden ayırt edilen, kanda düşük oranda bulunan bir akyuvar tipi. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 bazofil lökosit(2. anlamı) İng. basophil leucocyte (Yun. Basis = baz, Yun.Philein = sevmek, Yun.leukos = ak, Yun. kytos Devamını Oku

  • EOZİNOFİL LÖKOSİT: eozinofil lökosit(1. anlamı) İng. éosinocyte, eosinophil leucocyte (Yun. eos: şafak; philein: sevmek) Sitoplâzmasında çok fazla granül bulunduran ve genellikle iki loplu çekirdeğe sahip olan, bazı patolojik durumlarda sayısı artan ve damar dışına çıkabilen beyaz kan hücresi tipi. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 eozinofil lökosit(2. anlamı) İng. eosinophil leucocyte anat. Sitoplazmasında çok fazla granül bulunduran ve genellikle iki toplu çekirdeğe sahip olan, Devamını Oku

  • ÇOK ÇEKİRDEKLİ: çok çekirdekli(1. anlamı) İng. polyenergid (Yun. polys: çok; energos: faal) Bir hücrede birden fazla çekirdek bulunması ya da aynı hücrede çekirdeklerin birbirine loplarla bağlanması durumu. Polienergit, polinükleer, loplu çekirdekli. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 çok çekirdekli(2. anlamı) İng. multinuclear Birden fazla çekirdeğe sahip, multinükleer. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü çok çekirdekli(3. anlamı) İng. polyenergid (karşılık: poli-energid) (Yun. polys = çok, Yun.energos = faal) Birden Devamını Oku

  • PELGER-HUET ANOMALİSİ: Pelger-Huet anomalisianlamı İng. Pelger-Huet anomaly Nötrofil göçünün bozukluğu nedeniyle bakteriyel enfeksiyonlara duyarlılık ve kanama eğiliminde artışla birlikte nötrofil ve eozinofil lökosit çekirdeklerinin tam segmentleşmemesi sonucu, çekirdeklerin yuvarlak, oval veya fasulye biçimli olması ve sitoplazmik granülleri iriliğiyle belirgin, insan, köpek, tavşan ve bazen kedilerde görülen, otozomal çekinik kalıtsal hastalık. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • LÖKOSİT: lökosit(1. anlamı) Fr. leucocyte a. anat. Akyuvar. Güncel Türkçe Sözlük lökosit(2. anlamı) bk. akyuvar BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 lökosit(3. anlamı) İng. leucocyte Akyuvar. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü lökosit(4. anlamı) İng. Leucocytus, İng. leukocyte anat. Akyuvar. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ÇEKİRDEKLİ: çekirdekli(1. anlamı) sf. Çekirdeği olan, içinde çekirdeği bulunan. Güncel Türkçe Sözlük Çekirdekli(2. anlamı) Balıkesir ili, Bigadiç ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar