KORUYUCU EPİTEL Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


koruyucu epitelanlamı

İng. protective epithelium

Örtü epiteli.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

KORUYUCU EPİTEL ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KÜBİK EPİTEL: kübik epitelanlamı İng. cubical epithelium, cuboidal epithelium Hücrelerin eni boyuna hemen hemen eşit olan, tek tabakalı (böbrekte) ve çok tabakalı (bazı büyük bezlerin kanallarında) olmak üzere iki tipi bulunan örtü epiteli. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • KÜBİK EPİTEL: kübik epitelanlamı İng. cubical epithelium, cuboidal epithelium Hücrelerin eni boyuna hemen hemen eşit olan, tek tabakalı (böbrekte) ve çok tabakalı (bazı büyük bezlerin kanallarında) olmak üzere iki tipi bulunan örtü epiteli. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • ÇOK TABAKALI EPİTEL: çok tabakalı epitelanlamı İng. stratified epithelium Çok sıralı hücrelerden oluşmuş, en alt tabakadaki hücreleri silindirik, orta tabakadaki hücreleri genellikle kübik ya da çok köşeli, en üst tabakadaki hücreleri yassı, kübik ya da silindirik olan ve bu tabakadaki hücre şekline göre isimlendirilen, hemen altındaki bağ dokusundan beslenen örtü epiteli tipi. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • ÖRTÜ EPİTELİ: örtü epiteli(1. anlamı) İng. covering epithelium Organların ve dokuların iç ve dış yüzeyini, vücut boşluklarının yüzeyini örten, tek tabakadan ya da çok tabakadan oluşan, hücrelerin arasında çok fazla bağlantı bölgeleri bulunan, hücreler arası aralıkları hiç olmayan ya da çok az olan, beslenmelerini hemen altlarındaki bağ dokusundan yapan epitel tipi. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 örtü epiteli(2. anlamı) İng. epithelium superficiale anat. Devamını Oku

  • BEZ EPİTELİ: bez epiteli(1. anlamı) İng. glandular epithelium Kandan aldıkları bazı temel maddeleri kullanarak oluşturdukları salgı maddelerini depolayan ya da salgılayan, çok köşeli, kübik ya da silindirik hücre ya da hücrelerden oluşan epitel. İç salgı bezleri (endokrin) ve dış salgı bezleri (ekzokrin) olmak üzere iki kısma ayrılır. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 bez epiteli(2. anlamı) Osm. gudat-ı beşere-i muhatî (biyoloji) BSTS / Orta Devamını Oku

  • SÖLOM EPİTELİ: sölom epiteli(1. anlamı) İng. coelomic epithelium (Yun. koiloma: boşluk; epi: üzerinde; thele: meme başı) Sölomu çevreleyen epitel. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 sölom epiteli(2. anlamı) İng. coelomic epithelium Sölomu çevreleyen epitelyum. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü sölom epiteli(3. anlamı) İng. coelomic epithelium (Yun. koiloma=boşluk, Yun.epi = üzerinde, Yun.thele = meme başı) Sölomu çeviren epitel örtüsü; sölom kesesi. BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü1963 Devamını Oku

  • KORUYUCU BİLDİRMELİK: koruyucu bildirmelik(1. anlamı) İng. Protective tariff bk. koruyucu vergi. BSTS / Gümrük Terimleri Sözlüğü1972 koruyucu bildirmelik(2. anlamı) İng. protective tariff Yerli malları yabancı mallara karşı korumak amacıyla uygulanan yüksek vergili gümrük bildirmeliği. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • ÇOK TABAKALI YASSI EPİTEL: çok tabakalı yassı epitelanlamı İng. stratified squamous epithelium Derinin epidermis tabakası, ağız ve özofagusta olduğu gibi, eşit biçimde olmayan birçok hücre sırasından oluşan, en alt sıradaki hücreleri silindirik, en üst sıradaki hücreleri yassı olan örtü epiteli. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • GERMİNATİF EPİTEL: germinatif epitelanlamı İng. germinative epithelium Yumurtalıklardaki folikülogenezise kaynaklık eden eşey hücreleri. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KORUYUCU ATMOSFERLİ ISIL İŞLEM: koruyucu atmosferli ısıl işlemanlamı İng. protective atmosphere heat treatment Koruyucu atmosfer altında yapılan ısıl işlem. BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar