KÖPEKLERDE EOZİNOFİLİK GASTROENTERİTİS Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


köpeklerde eozinofilik gastroenteritisanlamı

İng. eosinophilic gastroenteritis

Eozinofilik gastroenteritis.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

KÖPEKLERDE EOZİNOFİLİK GASTROENTERİTİS ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • EOZİNOFİLİK GASTROENTERİTİS: eozinofilik gastroenteritisanlamı İng. eosinophilic gastroenteritis Eozinofilik mide-bağırsak yangısı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • EOZİNOFİLİK MİDE-BAĞIRSAK YANGISI: eozinofilik mide-bağırsak yangısıanlamı İng. eosinophilic gastroenteritis Mideden düz bağırsağa kadar sindirim sisteminin bir veya daha fazla bölümünde, yerel veya yaygın, eozinofil hücre infiltrasyonu, mukoza erozyonu ve villus atrofisiyle birlikte ishal, kusma, melena ve kanda eozinofiliyle belirgin gıda maddelerine karşı biçimlenen alerjik sendrom, köpeklerde eozinofilik gastroenteritis, eozinofilik gastroenteritis. Esas olarak köpeklerde, özellikle de Alman kurt köpeklerinde görülür. BSTS / Devamını Oku

  • EOZİNOFİLİK KERATİTİS: eozinofilik keratitisanlamı İng. eosinophilic keratitis Kedilerin eozinofilik keratitisi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • EOZİNOFİLİK VE KOLLAJENOLİTİK DERMATİTİS: eozinofilik ve kollajenolitik dermatitisanlamı İng. eosinophilic and collagenolytic dermatitis 1. Kedi ve atlarda yaygın olarak gözlenen, deride eozinofilik reaksiyon ve kollajen erimesıyle belirgin nedeni bilinmeyen özel hastalık grubu. 2. Kedilerin eozinofilik ve kollajenolitik granülomu. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • EOZİNOFİLİK GRANÜLOM: eozinofilik granülomanlamı İng. eosinophilic granuloma 1. Eozinofilik ağız granülomu. 2. Eozinofilik ülser. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • EOZİNOFİLİK GRANÜLOM KOMPLEKSİ: eozinofilik granülom kompleksianlamı İng. eosinophilic granuloma complex Kedilerde eozinofilik ülser, eozinofilik plak ve linear granülom gibi klinik ve histolojik olarak benzerlik gösteren patolojik değişimlerin ortak adı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • EOZİNOFİLİK ÜLSER: eozinofilik ülseranlamı İng. eosinophilic ulcer Köpeklerde ve kedilerde köpek dişleri üzerinde, mukoza-deri sınırında, bir kaç santimetre uzunluğunda, tümör oluşumuna öncülük edebilen, dejenere kollajen odakları çevresinde granülomlarla belirgin, alerjik nedenlerle oluşan, esmer kırmızı renkli ülser, tembel ülser, dudak ülseri, indolent ülser, kemirici ülseri, eozinofilik granülom. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • EOZİNOFİLİK PANOSTEİTİS: eozinofilik panosteitisanlamı İng. eosinophilic panosteitis Panosteitis. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • EOZİNOFİLİK PLAK: eozinofilik plakanlamı İng. eosinophilic plaque Kedilerde, pire, gıda veya çevresel antijenlere karşı oluşan, dermiste eozinofil infiltrasyonu, eozinofilik mikroapse ve eozinofili, deride seyrek olarak ağızda, aşırı kaşıntılı, krater benzeri, yuvarlak kabarıklık veya yara oluşumuyla belirgin şiddetli alerjik vücut reaksiyonu, kedilerin eozinofilik plağı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • EOZİNOFİLİK-ÜLSERLİ KOLON YANGISI: eozinofilik-ülserli kolon yangısıanlamı İng. eosinophilic-ulcerative colitis Aşırı duyarlılık reaksiyonu, parazitlere bağlı veya yabancı cisim reaksiyonu olarak değerlendirilen, köpeklerde görülen, kolonun eozinofil lökositlerden zengin hücre infiltrasyonu ve ülserleşmesiyle belirgin yangısı. Eozinofilik mide-bağırsak yangısının bir parçası olarak değerlendirilir. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar