KÖPEKLENMEK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


köpeklenmek(1. anlamı)

(nsz) Yalvarıp yaltaklanarak aşağılık bir duruma düşmek.

Güncel Türkçe Sözlükköpeklenmek(2. anlamı)

1. Uykusu bölündüğü için rahatsız olmak. 2. Susup bir kenara sıvışmak. 3. Dargın olduğu kimseyle barışıp konuşmak istemek. 4. Dalkavukluk yapmak.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

KÖPEKLENMEK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KÜSÜLÜ: küsülü(1. anlamı) sf. Aralarında dargınlık, küskünlük bulunan: “Bayram gelir küsülüler barışır” –Halk türküsü. Güncel Türkçe Sözlük küsülü(2. anlamı) Dargın. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü küsülü, (küslü)(3. anlamı) Dargın, gücenik, küsmüş Tarama Sözlüğü1969 Devamını Oku

  • YOL AÇMAK: yol açmakanlamı 1) yol yapmak; 2) kapanmış olan yolu geçilir duruma getirmek; 3) kalabalık bir yerde genellikle saygıdeğer bir kişinin geçmesi için insanları kenara çekip yol vermek; 4) mec. bir olayın sebebi olmak: “Seniha’nın bu hareketi türlü türlü tefsirlere yol açtı.” –Y. K. Karaosmanoğlu. 5) mec. davranışlarıyla başkalarına örnek olmak: “Bize yol aç, erkân göster; yollar Devamını Oku

  • HOŞKİNCİLİK ETMEK: hoşkincilik etmekanlamı Birisiyle iyi ilişkiler kurmak: Bizimle dargın olduğu halde sen onunla neden hoşkincilik ediyorsun. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • SINIKMAK: sınıkmak(1. anlamı) 1.Bıkmak, yılmak. 2.Susup kalmak. 3.Üzülmek, üzgün olmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sınıkmak(2. anlamı) Zayıflamak, cansızlaşmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sınıkmak(3. anlamı) Saklanmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sınıkmak(4. anlamı) Susup kalmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sınıkmak(5. anlamı) 1. Bozulmak, yenilmek, münhezim olmak, inkisara uğramak. 2. Kederlenmek, mihnet çekmek. 3. Korkup kaçmak. Tarama Sözlüğü1971 Devamını Oku

  • SINIKMAK: sınıkmak(1. anlamı) 1.Bıkmak, yılmak. 2.Susup kalmak. 3.Üzülmek, üzgün olmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sınıkmak(2. anlamı) Zayıflamak, cansızlaşmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sınıkmak(3. anlamı) Saklanmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sınıkmak(4. anlamı) Susup kalmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sınıkmak(5. anlamı) 1. Bozulmak, yenilmek, münhezim olmak, inkisara uğramak. 2. Kederlenmek, mihnet çekmek. 3. Korkup kaçmak. Tarama Sözlüğü1971 Devamını Oku

  • TİTİZLENMEK: titizlenmekanlamı (nsz) 1. Çok dikkat ve özenle davranmak veya böyle davranılmasını istemek, titiz olmak, titizlik göstermek. 2. Öfkelenmek, huysuzlanmak, rahatsız olmak. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • TİTİZLENMEK: titizlenmekanlamı (nsz) 1. Çok dikkat ve özenle davranmak veya böyle davranılmasını istemek, titiz olmak, titizlik göstermek. 2. Öfkelenmek, huysuzlanmak, rahatsız olmak. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • TÜKÜRÜLMEK: tükürülmekanlamı (nsz) Tükürme işine konu olmak: “Ona savrulan küfürlerin, tükürülen tükürüklerin bini bir para oldu.” –H. Taner. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • DİLENMEK: dilenmekanlamı (nsz) 1. Sadaka istemek: “Cami kapısında avuç açar dilenirim de onun evine gitmem.” –M. Ş. Esendal. 2. (-den) mec. Kendisini acındırarak bir kimseden bir şey istemek: “Karşılığı beklenen sevgiye sevgi denmez / Sevdalılar yalvarır fakat bir şey dilenmez” –F. N. Çamlıbel. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • DARGIN: dargın(1. anlamı) sf. 1. Darılmış olan, küskün: “Hasan Ağa büyük oğlu ile dargındı.” –S. F. Abasıyanık. 2. Soğuk, ilgisiz: “Annem, bahçe kapısında beni iki dargın kelime ile karşıladı.” –Y. Z. Ortaç. Güncel Türkçe Sözlük dargın(2. anlamı) Çitlembik ağacı ve meyvesi Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü dârgın(3. anlamı) Dargın Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar