KOORDİNATLAR Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


koordinatlar(1. anlamı)

ç. a. mat. Apsis, kot ve ordinatın ortak adı: Koordinatlar bir noktanın düzlemdeki veya uzaydaki yerini belirtmeye yarar.

Güncel Türkçe Sözlükkoordinatlar(2. anlamı)

Osm. kemmiyât-ı vaz’iyeler

(matematik)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963


Sponsorlu Bağlantılar

KOORDİNATLAR ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KARTEZYEN KOORDİNATLAR: kartezyen koordinatlaranlamı İng. cartesian coordinates, rectangular coordinates 1. Düzlemde O noktasında birbirine dik iki doğru alınarak, düzlemin her bir P noktasına şekildeki gibi karşılık getirilen (P1, P2) ikilisi, dik koordinatlar. 2. Uzayda bir O noktasında birbirine dik üç doğru alınarak, uzayın her bir P noktasına şekildeki gibi karşılık getirilen (P1, P2, P3) üçlüsü, dik koordinatlar. (…) BSTS / Devamını Oku

  • EĞİK KOORDİNATLAR: eğik koordinatlaranlamı İng. oblique coordinates (…) BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü2000 Devamını Oku

  • BARİSENTRİK KOORDİNATLAR: barisentrik koordinatlaranlamı İng. barycentric coordinates (…) BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü2000 Devamını Oku

  • ÜÇRENKSEL KOORDİNATLAR: üçrenksel koordinatlaranlamı İng. Chromaticity co-ordinates Bir ışığın, üçrenksel üç bileşeninden her birinin üç bileşenin toplamına oranı. BSTS / Aydınlatma Terimleri Sözlüğü1973 Devamını Oku

  • KARTEZYEN KOORDİNATLARI: kartezyen koordinatlarıanlamı Fr. coordonnées cartésiens (matematik) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • APSİS: apsis(1. anlamı) Fr. abscisse a. mat. 1. Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri: Bir eksen üzerindeki her nokta, apsisi ile belirtilir. 2. Koordinat. Güncel Türkçe Sözlük apsis(2. anlamı) İng. apse (Mimarlık) Kiliselerde koronun arkasındaki yarım çember tasarlı bölüm. a. bk. Koro. BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü1968 apsis(3. anlamı) İng. abscissa Düzlemde veya uzayda bir P noktasının Devamını Oku

  • KOORDİNAT SİSTEMİNİN KOORDİNAT FONKSİYONLARI: koordinat sisteminin koordinat fonksiyonlarıanlamı İng. coordinate functions of a coordinate system (…) BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü2000 Devamını Oku

  • KOORDİNAT ÜÇAYAKLISI: koordinat üçayaklısıanlamı İng. coordinate tripod (…) BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü2000 Devamını Oku

  • KOORDİNAT YAMASI: koordinat yamasıanlamı İng. coordinate patch (…) BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü2000 Devamını Oku

  • KOORDİNAT YAMASI: koordinat yamasıanlamı İng. coordinate patch (…) BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü2000 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar