KONSTRÜKTİVİST TİYATRO Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


konstrüktivist tiyatroanlamı

İng. constructivist theatre

İşçi sınıfının sanayileşme sürecindeki emeğini ve üretimini, çalışma tartamını ve devinimini anlatmak için Sovyet yönetmeni Meyerhold tarafından ilk kez denenmiş, Vakhtangov ve birçok Sovyet yönetmeni tarafından sürdürülmüş, tiyatralliği ön plana alan anlayış. Perdelerin, çevrenin kulislerin olmadığı çıplak bir tiyatro sahnesinde bina yapımında kullanılan iskeleye benzeyen bir dekorda çeşitli yükseltiler, iskeleler, çarklar, merdivenler, eğik düzeyler, kuleler kullanılır. Buna uygun olarak Meyerhold insanın dirimselliği ile mekaniği birleştirme amacını güden konstrüktivist anlayışı oyunculuğa getirmiştir. bk. biyomekanik oyunculuk.

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü1983


Sponsorlu Bağlantılar

KONSTRÜKTİVİST TİYATRO ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KONSTRÜKTİF: konstrüktifanlamı Fr. constructive a. Yapısal: “Betonarme iskelet bina, hiçbir çağdaş konstrüktif mantığa dayanmayan biçimde taşlarla kaplanmıştır.” –A. Boysan. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • EKSPRESYONİST TİYATRO: ekspresyonist tiyatroanlamı İng. expressionistic theater Naturalizmin aşırı doğa kopyacılığına ve empresyionizmin dış izlenim düzenine karşı bir tepki olarak doğmuş ve 1910’dan 1924’e kadar sürmüş bir tiyatro akımıdır. Tiyatro alanında ekspresyonizm, ilk olarak Almanya’da uygulanmıştır. Alman ekspresyonist yazarları, naturalist çevre oyunlarına, empresyonist atmosfer ve duygu oyunlarına ve simgeli düşünce oyunlarına karşı, iç gerçeği, salt insanı eksen olarak alan Devamını Oku

  • GERÇEKÜSTÜCÜ TİYATRO: gerçeküstücü tiyatroanlamı İng. surrealistic theatre Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa’da André Breton’un, Freud’un görüşlerine dayanarak açtığı ve bilinçaltı varsayımları ile düşte olduğu gibi, parçaları birbirini tutmaz bir anlatım biçimi ile vermeye çalışan tiyatro anlayışı. On dokuzuncu yüzyıl sonunda Jarry’ın ve daha sonra Apollinaire’in öncülük ettiği tiyatro anlayışı. Irtaud’nun tiyatro görüşleri de bu akımın gelişimi içinde yer alır. BSTS Devamını Oku

  • POLİTİK TİYATRO: politik tiyatro(1. anlamı) İng. political theatre Ünlü Alman yönetmeni Erwin Piscator’un göstermeci nitelikteki kendi anlayışını içeren tiyatroya verdiği ad. Siyasal gelişimleri konu edinerek insanların daha iyi yaşamalarını savunan, seyircinin duyusundan çok usuna yönelen tiyatro anlayışı. Bu anlayıştaki tiyatroda sinema filmi, diya, hareketli sahne tabanı gibi biçimsel özellikler yer alır. Brecht’in epik tiyatro’sunu etkilemiştir. BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Devamını Oku

  • BİÇİMCİ TİYATRO: biçimci tiyatro(1. anlamı) İng. formalist theatre İçeriği ikinci plana atarak biçimi önemseyen tiyatro anlayışı. Biçimin özerkliğini ve önceliğini öne sürerek bir biçimi ve bu biçimi var edecek belirli bir sahne, oyun düzeni uygulayımını benimseyen anlayış, öncü tiyatrolar, dadacı tiyatro, gerçeküstücü tiyatro, antitiyatro vb. biçimci tiyatro kapsamına girer. BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü1983 biçimci tiyatro(2. anlamı) İng. formalist theatre Özü, ikinci Devamını Oku

  • BENZETMECİ TİYATRO: benzetmeci tiyatro(1. anlamı) İng. representational theatre Seyirciyi duygusal açıdan sahnede olan bitenlere kaptıran ve baş oyun kişileriyle özdeşleştiren yanılsamacı tiyatro, iki asal tiyatro anlayışından biridir. Öteki için bk. göstermeci tiyatro. BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü1983 benzetmeci tiyatro(2. anlamı) Başlıca iki tiyatro anlayışından biri. Gerçek bir yaşantı vermek isteyen yanılsamacı tiyatro, bk. İllüzyon tiyatrosu. Bunun tersi göstermeci tiyatrodur bk. Göstermeci Devamını Oku

  • GÖSTERMECİ TİYATRO: göstermeci tiyatro(1. anlamı) İng. presentational theatre Tiyatronun tiyatro, oyunun oyun olduğunu vurgulayan, kişileri ve olayları canlandırmadan gösteren, seyirci ile sahne arasına güzelduyusal uzaklık (yabancılaştırma) koyup seyircinin oyuna ussal yoldan katılmasını sağlayan tiyatro anlayışı. Örnek : Ortaoyunu, Çin tiyatrosu, İtalyan halk doğaçlama tiyatrosu, epik tiyatro, Japon tiyatrosu, Meyerhold’un biyome-kaniğe dayanan tiyatrosu vb. BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü1983 göstermeci tiyatro(2. Devamını Oku

  • GÖSTERMECİ TİYATRO: göstermeci tiyatro(1. anlamı) İng. presentational theatre Tiyatronun tiyatro, oyunun oyun olduğunu vurgulayan, kişileri ve olayları canlandırmadan gösteren, seyirci ile sahne arasına güzelduyusal uzaklık (yabancılaştırma) koyup seyircinin oyuna ussal yoldan katılmasını sağlayan tiyatro anlayışı. Örnek : Ortaoyunu, Çin tiyatrosu, İtalyan halk doğaçlama tiyatrosu, epik tiyatro, Japon tiyatrosu, Meyerhold’un biyome-kaniğe dayanan tiyatrosu vb. BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü1983 göstermeci tiyatro(2. Devamını Oku

  • GERÇEKÇİ TİYATRO: gerçekçi tiyatro(1. anlamı) İng. realistic theatre Gerçekliği nesnel, somut ve dolayımsız olarak yeniden yaratarak yansıtmayı amaçlayan tiyatro. Aşamalar sırasına dayanan kapalı bir toplumun değil, açık bir kentsoylu toplumun sanat anlayışını içeren tiyatro. Gerçekçi tiyatro, olay dizisinin kesintisiz aksiyonundan yararlandığı oranda, anlatıma ve episodik gelişime dayanan biçimleri de kullanır. Gerçekçilik, yazarın ve sanatçının, gerçekliği birey-toplum ilişkilerinin çelişkileriyle incelediği Devamını Oku

  • TAYLORCULUK: Taylorculuk, -ğu(1. anlamı) öz. a. top. b. İş verimini artıracak yolda işçiliği düzenlemek için Taylor tarafından ileri sürülen yöntem. Güncel Türkçe Sözlük Taylorculuk(2. anlamı) İng. Taylorism İşin zaman ve hareket yasalarına bağlı olarak işçiler arasından o işe uygun olan işçinin seçilmesine ve parça başı ücret ve prim ödemelerine dayanan, iş bölümü-işçi verimliliğini ön planda tutan, buna karşılık üretim bilgisinin Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar