KOLTUK ALTI TOPLARDAMARI Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


koltuk altı toplardamarıanlamı

Dgr. anat. vena axillaris

anat. İlk kaburganın ön kenarında v. subclavia‘ya açılan ve aynı adlı atardamarla seyreden toplardamar, vena aksillaris.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

KOLTUK ALTI TOPLARDAMARI ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • VENA AKSİLLARİS: vena aksillarisanlamı Dgr. anat. vena axillaris anat. Koltuk altı toplardamarı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KALP BÜYÜK TOPLARDAMARI: kalp büyük toplardamarıanlamı Dgr. anat. vena cordis magna anat. Sulcus coronarius içinde seyrederek sinus coronarius’a açılan toplardamar, vena kordis magna. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • DÖL YATAĞI TOPLARDAMARI: döl yatağı toplardamarıanlamı Dgr. anat. vena uterina anat. Atgillerde v. iliaca externa‘dan, sığırda v. iliaca interna’dan çıkan ve döl yatağına giden toplardamar, vena uterina. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • VENA İLİAKOFEMORALİS: vena iliakofemoralisanlamı Dgr. anat. vena iliacofemoralis anat. Atgillerde a. iliaca externa’nın kolu olan a. obturatoria’dan çıkan ve aynı adlı atardamarla seyreden toplardamar. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • VENA İNTERKOSTALİS SUPREMA: vena interkostalis supremaanlamı Dgr. anat. vena intercostalis suprema anat. V. intercostalis’ten çıkan ve aynı adlı atardamarla seyreden toplardamar. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KAPI TOPLARDAMARI: kapı toplardamarı(1. anlamı) Osm. verîd-i bab (biyoloji) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 kapı toplardamarı(2. anlamı) İng. vena portae anat. Karın boşluğunda bulunan tek organların toplardamarlarının birleşmesiyle oluşan ve besince zengin olan kirli kanı karaciğere götüren toplardamar, vena porta. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • VENA SUBSKAPULARİS: vena subskapularisanlamı Dgr. anat. vena subscapularis anat. V. axillaris’ten çıkan ve kürek kemiğinin arka kenarı boyunca seyreden toplardamar. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • VENA SUBSKAPULARİS: vena subskapularisanlamı Dgr. anat. vena subscapularis anat. V. axillaris’ten çıkan ve kürek kemiğinin arka kenarı boyunca seyreden toplardamar. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • VENA SUBSKAPULARİS: vena subskapularisanlamı Dgr. anat. vena subscapularis anat. V. axillaris’ten çıkan ve kürek kemiğinin arka kenarı boyunca seyreden toplardamar. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • VENA KOLLATERALİS ULNARİS: vena kollateralis ulnarisanlamı Dgr. anat. vena collateralis ulnaris anat. Fossa olecrani‘nin üst kenarı hizasında v. brachialis’ten çıkan ve dirsek çıkıntısına doğru seyreden toplardamar. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar