KODEKS Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


kodeks(1. anlamı)

Lat.

a. tıp Tedavi edici etkisi kesin olarak kabul edilen ilaçların formüllerini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, tanınma reaksiyonlarını, saflık kontrollerini, miktar tayinlerini ve saklama koşullarını içeren resmî kuruluş tarafından onaylı başvuru kaynağı.

Güncel Türkçe Sözlükkodeks(2. anlamı)

İng. codex

Üzerine yazı yazılmış olan parşömen, kâğıt gibi nesnelerin üst üste konması ve kenarlarından tutturulmasıyle oluşmuş eski bir kitap türü.

BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü1974kodeks(3. anlamı)

İng. codex

Farmakope.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

KODEKS ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KODEKS: kodeks(1. anlamı) Lat. a. tıp Tedavi edici etkisi kesin olarak kabul edilen ilaçların formüllerini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, tanınma reaksiyonlarını, saflık kontrollerini, miktar tayinlerini ve saklama koşullarını içeren resmî kuruluş tarafından onaylı başvuru kaynağı. Güncel Türkçe Sözlük kodeks(2. anlamı) İng. codex Üzerine yazı yazılmış olan parşömen, kâğıt gibi nesnelerin üst üste konması ve kenarlarından tutturulmasıyle oluşmuş eski bir kitap Devamını Oku

  • ÖZERK KİTAPLIK: özerk kitaplıkanlamı İng. affiliated library Belli bir dizgenin bir parçasını oluşturan, ancak yönetimi açısından bağımsız olan kitaplık. BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • MİKROFİLM: mikrofilm(1. anlamı) Fr. microfilm a. (mi’krofilm) Herhangi bir belge, yayın vb.ni küçük sinema filmi gibi bir şerit üzerine çeken, özel bir fotoğraf makinesiyle elde edilmiş film. Güncel Türkçe Sözlük mikrofilm(2. anlamı) İng. microfilm Herhangi bir yayının küçültülerek üzerine aktarıldığı 16 ya da 35 mm. eninde şerit film. BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • MİKROFİLM: mikrofilm(1. anlamı) Fr. microfilm a. (mi’krofilm) Herhangi bir belge, yayın vb.ni küçük sinema filmi gibi bir şerit üzerine çeken, özel bir fotoğraf makinesiyle elde edilmiş film. Güncel Türkçe Sözlük mikrofilm(2. anlamı) İng. microfilm Herhangi bir yayının küçültülerek üzerine aktarıldığı 16 ya da 35 mm. eninde şerit film. BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • YAZIT: yazıt(1. anlamı) a. 1. Bir kimse veya bir olayın anısını yaşatmak için bir şey üzerine kazılan yazı, kitabe: Orhon yazıtları. 2. mim. Çevresi kabartma silmeli, içinde yazı olan taş. Güncel Türkçe Sözlük yazıt(2. anlamı) Osm. kitabe Çevresi kabartma silmeli, içinde yazı olan taş. BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü1968 yazıt(3. anlamı) Osm. kitabe Çevresi kabartma silmeli, içinde yazı olan taş. BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Devamını Oku

  • KİTAPLIK: kitaplık, -ğı(1. anlamı) a. 1. Kitapların yerleştirildiği raflardan oluşan mobilya, kütüphane: “Ben bunu kitaplıkta saklayarak günaha giriyorum.” –S. Birsel. 2. Kuruluş amaç ve görevine uygun kitap, film, plak gibi her türlü düşünce ve sanat ürününü toplayan, düzenleyen ve genel olarak ilgilenen okurlara sunan kuruluş, kütüphane, bibliyotek. 3. Evlerde ve iş yerlerinde içinde kitapların bulunduğu oda: Devamını Oku

  • YIĞINAK KİTAPLIK: yığınak kitaplıkanlamı İng. deposit library Bir ya da birkaç kitaplığın, az kullanılan gereçlerini gerektiğinde kullanmak üzere bir yerde topladığı kitaplık. BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • LAKE (CİLT): lake (cilt)anlamı Eski ciltçilikte, suluboya ve altın yaldızın, fırça ile tahta, deri, mukavva gibi maddeler üzerine işlenip üstüne vernik çekilmesi yoluyla yapılan cilde verilen ad. BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • KAT`I KÂMİL: kat`ı kâmilanlamı Kâğıdın, asıl büyüklüğü değiştirilmeden kullanılmasından oluşan yazmalara verilen genel ad. (Örneğin büyük mushaflar gibi.) BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • ÇİFT VURUŞ: çift vuruş(1. anlamı) a. sp. Kurala aykırı ancak kasıtlı olmayan bir davranış dolayısıyla topun doğrudan doğruya kaleye vurulamadığı, iki vuruşlu bir ceza türü, endirekt atış. Güncel Türkçe Sözlük çift vuruş(2. anlamı) İng. indirect free-kick Kasıtlı olmayan ama kurala da aykırı olan bir davranışa uygulanan ödek türü. Bu ödek gereğince yapılan vuruşta top başka bir oyuncuya değmeden kaleye girerse sayı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar