KODAMİN Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


kodaminanlamı

İng. codamine

Formülü C20H25O4N, e.n. 121 °C olan, afyon alkoloidi. Lavdaninle izomerdir. Tuzları acıdır.

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007


Sponsorlu Bağlantılar

KODAMİN ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KODEİN: kodein(1. anlamı) Fr. codéine a. tıp Afyondan çıkarılan ve öksürüğü kesmeye yarayan bir alkaloit. Güncel Türkçe Sözlük kodein(2. anlamı) İng. codeine Afyonda morfinle beraber bulunan, morfinden daha az kuvvetli bir alkaloit. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 kodein(3. anlamı) İng. codeine Formülü C18H21O3NH2O olan, Afyon Metamorfin alkoloidi. Renksiz kristaller halinde, suda çözünen, hafif bir narkotik oluşu nedeni ile ağrı ve öksürük kesici olarak kullanılan Devamını Oku

  • YUMUŞAK SU: yumuşak su, -yu(1. anlamı) a. Az kireçli su. Güncel Türkçe Sözlük yumuşak su(2. anlamı) İng. soft water Bir litresinde 9 miligramdan az kalsiyum karbonat bulunduran su. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 yumuşak su(3. anlamı) İng. soft water Yağmur ve karsuyu gibi, içinde kalsiyum ve magnezyum tuzları olmayan ya da görece az olan su. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981 yumuşak su(4. anlamı) İng. soft water İçinde suya sertlik Devamını Oku

  • HOLMİYUM: holmiyum(1. anlamı) Fr. holmium a. (ho’lmiyum, l ince okunur) kim. Atom numarası 67, atom ağırlığı 164,94 olan, oksidi açık sarı renkte, tuzları portakal sarısı renginde, az bulunan bir element (sembolü Ho). Güncel Türkçe Sözlük holmiyum(2. anlamı) İng. holmium Simgesi Ho , atom numarası 67, e.n.1470 °C, k.n.2650 °C ve değerliği 3 olan ve tuzları hafif sarı bir nadir toprak Devamını Oku

  • KAİNİT: kainit(1. anlamı) İng. kainite Formülü MgSO4KCl.3H2O olan , Almanya ve Polonya’da bulunan doğal potasyum magnezyum sülfattan sentetik olarak elde edilebilen, potasyumlu şekli gübre olarak ve su işlemlerinde kullanılan bir madde. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 kainit(2. anlamı) bk. potasyum tuzları. BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü1971 Devamını Oku

  • MANVE TUZLARI: manve tuzlarıanlamı İng. manwe salts Yüksek oranda klorür ve %20-30potasyum içeren potasyum tuzları olup gübre olarak kullanılan bir tuz karışımı. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 Devamını Oku

  • MANVE TUZLARI: manve tuzlarıanlamı İng. manwe salts Yüksek oranda klorür ve %20-30potasyum içeren potasyum tuzları olup gübre olarak kullanılan bir tuz karışımı. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 Devamını Oku

  • KALICI SERTLİK: kalıcı sertlik(1. anlamı) İng. permanent hardness Suda bulunan kalsiyum ve magnezyumun klorür, sülfat , nitrat vb. tuzlarından kaynaklanan sertlik. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981 kalıcı sertlik(2. anlamı) İng. permanent hardness Suyun kaynatılması ile geçmeyen ancak kimyasal işlemlerle geçen sertlik. Magnezyum veya kalsiyum sülfat veya karbonat tuzları, kalsiyumkarbonat eşdeğeri (ppm) olarak verilir. Geçici sertlik ise, suyun içinde toprak alkali metallerin bikarbonat tuzlarından Devamını Oku

  • HİYALODENTİN: hiyalodentin(1. anlamı) İng. hyalodentine Keski solungaçlıların (Elasmobranchii) pullarında, kalsiyum tuzlarından oluşmuş kemiksi, ince, üst tabaka. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 hiyalodentin(2. anlamı) İng. hylodentine Kemikli balıklarda pulların fibrilar tabakasında biriken kalsiyum tuzlarının oluşturduğu kemiksi bir madde. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • NİTROGLİSERİN: nitrogliserin(1. anlamı) Fr. nitroglycerine a. (ni’trogliserin) kim. Nitrik asit içine gliserin konularak elde edilen, uçuk sarı renkte, yağ kıvamında, güçlü patlayıcı özelliği olan madde. Güncel Türkçe Sözlük nitrogliserin(2. anlamı) İng. nitroglycerin Formülü C3H5(NO3)3, yoğunluğu 1,60 g/mL, akma noktası 13,1C, patlama noktası 218 °C olan, dinamit gibi patlayıcıların yapımında kullanılan, alkol ve eterde çözünmeyen açık sarı, viskoz, zehirli, sıvı, bir Devamını Oku

  • NİTROZODİETİLAMİN: nitrozodietilaminanlamı İng. nitrosodiethylamine Formülü (C2H5)2NNO, yoğunluğu 0,951 g/mL, k.n.177°C olan, suda çözünen sarı renkli ,yağımsı bir madde. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar