KISALIK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


kısalık, -ğı(1. anlamı)

a. Kısa olma durumu.

Güncel Türkçe Sözlükkısalık(2. anlamı)

Kadın ya da erkek ceketi.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğükısalık(3. anlamı)

Fr. Brévité

Kısa açınıkların nicelik hali.

BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü1949


Sponsorlu Bağlantılar

KISALIK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KAPALILIK: kapalılık, -ğı(1. anlamı) a. 1. Kapalı olma durumu. 2. ed. Etkisini artırmak için anlamın bilerek, isteyerek kapalı bırakılması, ipham. Güncel Türkçe Sözlük kapalılık(2. anlamı) Fr. fermeture Kapalı denilen seslerin hali. BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü1949 Devamını Oku

  • ASALET: asalet(1. anlamı) Ar. a¹¥let a. (asa:let) 1. Soyluluk: “Fakat çilekeş kadının asaletini biliyorum.” –N. F. Kısakürek. 2. Asillik. 3. Bir görevi yüklenmiş olma, o görevin sahibi olma, vekillik karşıtı. 4. ed. Yazıda veya sözde bayağı söz ve deyim bulunmaması durumu. Güncel Türkçe Sözlük asalet(2. anlamı) (< Ar. asalet) asillik, soyluluk Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü asalet(3. anlamı) (Divan edebiyatı terimi) Sözde bayağı Devamını Oku

  • TAMLAYAN DURUMU: tamlayan durumu(1. anlamı) a. db. Ad görevindeki sözün taşıdığı kavramı başka bir kavrama -ın / -in / -un / -ün, -nın / -nin / -nun / -nün ekiyle bağlayan durum, genitif: kitab-ın (kapağı), ev-in (damı), araba-nın (sileceği), okul-un (kapısı), yüz-ün (rengi) vb. Güncel Türkçe Sözlük tamlayan durumu(2. anlamı) İng. genitive, possesive (Derleme.. -in hali, ilgi hali, bağlama hali, çıkış Devamını Oku

  • SELÂMET: selamet(1. anlamı) Ar. sel¥met a. (sela:met, l ince okunur) 1. Esen olma durumu, esenlik. 2. Her türlü korku, tasa ve tehlikeden uzak, güvende olma durumu: “Sizinle bu mesele etrafında karşılaşmamayı sizin selametiniz namına temenni ederim.” –N. Hikmet. 3. ed. Anlatıma temel olan düşüncenin her bakımdan doğru ve sağlam olması. Güncel Türkçe Sözlük selâmet(2. anlamı) Selamet Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü selâmet(3. Devamını Oku

  • HALİÇ: haliç, -ci(1. anlamı) Ar. ¬al³c a. 1. Koy, körfez. 2. coğ. Gelgit olayının belirgin olduğu yerlerde, bu olaydan doğan akıntıların etki yaptığı kıyılarda akarsu ağızlarının huni biçiminde genişlemiş durumu. Güncel Türkçe Sözlük haliç(2. anlamı) Orak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü haliç(3. anlamı) 1. Yabanî armut. 2. Yerelması. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü haliç(4. anlamı) İng. estuary Özellikle gelgit olayının büyük ölçüde görüldüğü kıyılarda, akarsuların ağızlarında oluşan huni Devamını Oku

  • KALMA DURUMU: kalma durumu(1. anlamı) a. db. Bulunma durumu. Güncel Türkçe Sözlük kalma durumu(2. anlamı) İng. locative (Derleme., bulunma hali, -de hali) Ad veya ad görevli sözcüğün taşıdığı kavramda bulunduğunu bildiren durum. Türkçede bu durum -de (-da, -ta, -te) ekiyle bildirilir: Evde (ev-de) , arabada (araba-da) , çocukta (çocuk-ta) , gelişte (geliş-te) vb. BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • İSİM HALİ: isim hali(1. anlamı) bk. İsim çekimi. BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü1949 isim hâli(2. anlamı) a. db. Ad durumu. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • SIRNAŞIKLIK: sırnaşıklık, -ğıanlamı a. Sırnaşık olma durumu veya sırnaşıkça davranış: “İzdivaç, erkek için solmuş ve yıkılmış bir kadının sırnaşıklıklarına, münasebetsizliklerine aldırmamaktan ibarettir.” –Ö. Seyfettin. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • İŞTEŞLİK İLE HALİ: işteşlik ile halianlamı ( işteşlik “ile” hali ) bk. İle hali. BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü1949 Devamını Oku

  • KESKİNLİK: keskinlik, -ği(1. anlamı) a. Keskin olma durumu: “Hafif hafif ıslıklar çalan sesi eski keskinliğini kaybetmiştir.” –R. N. Güntekin. Güncel Türkçe Sözlük keskinlik(2. anlamı) Fr. acuité Keskin vurgulu bir açınığın hali. BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü1949 keskinlik(3. anlamı) İng. acuity Özellikle görme ve dokunma duyularıyle elde edilen algıların, yer ve yönünü ayırt edebilme yeteneği. BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü1974 keskinlik(4. anlamı) İng. acuity, acutance Sinema/TV. Bir resmin seçikliğinin Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar