KESENKES Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


kesenkes(1. anlamı)

Kesin, kati, kesinliğe yakın olarak : Bugün çayırı kesenkes sattım.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğükesenkes(2. anlamı)

Mutlaka, katî, tereddütsüz, her halde, muhakkak

Tarama Sözlüğü1969


Sponsorlu Bağlantılar

KESENKES ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KESİNLİKLE: kesinlikleanlamı zf. (kesinli’kle) Kesin bir biçimde, kesin, kesin olarak, kesinkes, yüzde yüz, her hâlde, her hâlükârda, mutlak, mutlaka, katiyen: “Kimsenin üzerinde durmadığı birkaç ünlü kişiden birisi de kesinlikle o idi.” –T. Buğra. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • KESENE: kesene(1. anlamı) a. hlk. 1. Sözleşme, yazılı anlaşma. 2. Götürü veya toptan satış: “Şimdi bu, kesene işlerine girişiyor, mekteplere ekmek veriyor. Trabzonlu bir ortakla bir eskici koltukçu dükkânı işletiyor.” –M. Ş. Esendal. Güncel Türkçe Sözlük kesene(2. anlamı) 1. Götürü, toptan iş. 2. Kira. 3. Ortaklaşa tutulan bekçiye verilecek ücretin, her eve düşen eşit payı : Sizin bağın keseni Devamını Oku

  • TEREDDÜTSÜZ: tereddütsüzanlamı sf. 1. Tereddüdü olmayan, tereddüde yol açmayan, duraksamasız: “Annemin tereddütsüz cevabından biraz şaşaladım.” –A. Gündüz. 2. zf. Kararlı olarak, duraksamadan: “Tereddütsüz Avrupa’nın tekniğini, bilgisini alacağız.” –O. S. Orhon. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • TEREDDÜTLÜ: tereddütlüanlamı sf. Tereddüdü olan, tereddüde yol açan, duraksamalı: “Bir av arıyormuş gibi tereddütlü adımlarla bodur böğürtlen dallarını hışırdatarak şoseye indi.” –Ö. Seyfettin. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • MATHESİS UNİVERSALİS: mathesis universalisanlamı Lat. universalis (Lat. universalis = evrensel)(Yun. mathesis – bilme, bilim, kesin bilim olarak matematik) Descartes, Leibniz ve çağımızda Husserl’in bilgi ülküsü olan, bütün bilimlerin kendisine dayandığı, bilgimizin bütün konularını kesin matematiksel biçimde kavrayabilen evrensel bilim. // Bu ülküyü ortaya atanlar, biçimsel mantığı ve bilim öğretisini bütün bilimlerin dayandığı temel sayarlar, bütün bilgilerimizin matematiksel Devamını Oku

  • KESİN ONAM: kesin onamanlamı Osm. kati kabul Geçici onamdan bir süre sonra, bir yapıyı o süre içinde kullanmanın doğurabileceği bozulup yıkılmalar hesaba katılmaksızın yapılan son olurlama işlemi. BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü1980 Devamını Oku

  • MUHAKKAK: muhakkak(1. anlamı) Ar. mu§a®®a® sf. 1. Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş: “Yalnız muhakkak olan bir şey varsa o da, Orhan’ın bana fena hâlde âşık olduğudur.” –N. Hikmet. 2. zf. Kesinlikle: “Her birinin muhakkak bir yakın arkadaşı vardır.” –E. Şafak. Güncel Türkçe Sözlük muhakkak(2. anlamı) Mutlaka, muhakkak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü muhakkak(3. anlamı) Sülüs yazının yatkın ve yatay bölümleri daha Devamını Oku

  • TEREDDÜT ETMEK: tereddüt etmekanlamı kararsız davranmak, duraksamak: “Hiç tereddüt etmeden maksadımı kendisine anlattım.” –F. R. Atay. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ŞILDIK: şıldıkanlamı Özür, kusur : Kötü kişiler adama kesenkes bir şıldık takarlar. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • AVRAT PAZARI: avrat pazarı(1. anlamı) a. 1. Cariyelerin satıldığı pazar. 2. Kadınların öteberi sattıkları pazar yeri. Güncel Türkçe Sözlük avrat pazarı(2. anlamı) Kadınların öteberi sattıkları yer. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar