KESENELİ SÖZLEŞMESİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


keseneli sözleşmesianlamı

İng. subscription policy

Kesimli alım yöntemi ile düzenlenen güvenceli sözleşme.

BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972


Sponsorlu Bağlantılar

KESENELİ SÖZLEŞMESİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • TECİMSEL TUTU SÖZLEŞMESİ: tecimsel tutu sözleşmesianlamı İng. agreement of commercial mortgage Tecimsel işletmenin yazılı bulunduğu kütük çevresindeki noterce, iki tarafın isteğine göre tecimsel işletme tutusu için düzenlenen sözleşme. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • KESENELİ: keseneli(1. anlamı) Borçlu, aboneli. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü keseneli(2. anlamı) Kesin belgelerle bağlanmış, yükümlülüğü üstlenmiş bulunan. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü keseneli(3. anlamı) İng. subscriber 1. Parasını önceden ödeyerek karşısındakinin yapacağı bir işten belirli bir süre için yararlanan, belirgin koşulla belirli bir süre için alıcı olan. 2. Bir gazete, bir dergi ya da bölüntülü basılan herhangi bir yayına belirli bir süre için alıcı olarak Devamını Oku

  • KESENE ÖDEĞİ: kesene ödeğianlamı İng. floating policy Güvenceci ya da güvenceliye deniz yoluyla gönderilecek mal için ortaya çıkabilecek dokuncaları belirli bir süre karşılayabilmek amacıyla düzenlenen güvenceli, keseneli ödek. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • İŞ DENETİMİ SÖZLEŞMESİ: iş denetimi sözleşmesianlamı İng. labour surveillance agreement İş alanının devlet denetimi ile bağımlı olmasını öngören sözleşme. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • TECİMYER SÖZLEŞMESİ: tecimyer sözleşmesianlamı İng. agency’s contract Tecimyere yetki veren ve tecimen ile tecimyer arasında bağıtlanan sözleşme. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • ANAMAL AKTARMA SÖZLEŞMESİ: anamal aktarma sözleşmesianlamı İng. tontine Birkaç kişinin bir araya gelerek bir anamal meydana getirmeleri ve söz konusu anamalın belirli bir günde yaşamakta olan ortaklara aktarımı sağlanılmak amacıyla yapılan sözleşme. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • GÜVENCELİ: güvenceli(1. anlamı) sf. Güvencesi olan, güvence sağlayan, garantili. Güncel Türkçe Sözlük güvenceli(2. anlamı) İng. sacured Toplumsal güvenceler kurumuna göre güvenceli sayılan kişi. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • EMZİRME YARDIMI: emzirme yardımıanlamı Fr. allocation de la mère au foyer, allocation d’allaitement Güvenceli kadına ya da güvenceli olmayan karısının doğum yapması nedeniyle güvenceli erkeğe, çocuğun ölü doğmaması koşulu ile yasasına göre her çocuğun emzirilmesi için yapılacak yardım. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • ÇIKIŞ GÖRÜŞMESİ: çıkış görüşmesianlamı İng. gate interview İş yerini bırakıp gidenlerle, bunun nedenlerini ortaya çıkarmak için yapılan görüşme. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • ÖRNEK SÖZLEŞME: örnek sözleşmeanlamı İng. model contract Kamu yararına uğraşıda bulunan özel koruyum ortaklıkları, elektrik, su, havagazı işletmeleri ve ulaştırma işleri yapan kuruluşlarda uygulanan işlemler nedeniyle tek yönlü olmak üzere düzenlenen ve kendileriyle ilişkisi olan öbür yanlara aynen kabul ettirilen sözleşme. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar