KESENELİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


keseneli(1. anlamı)

Borçlu, aboneli.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğükeseneli(2. anlamı)

Kesin belgelerle bağlanmış, yükümlülüğü üstlenmiş bulunan.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğükeseneli(3. anlamı)

İng. subscriber

1. Parasını önceden ödeyerek karşısındakinin yapacağı bir işten belirli bir süre için yararlanan, belirgin koşulla belirli bir süre için alıcı olan. 2. Bir gazete, bir dergi ya da bölüntülü basılan herhangi bir yayına belirli bir süre için alıcı olarak bağlanan.

BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972


Sponsorlu Bağlantılar

KESENELİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KESENELİ SÖZLEŞMESİ: keseneli sözleşmesianlamı İng. subscription policy Kesimli alım yöntemi ile düzenlenen güvenceli sözleşme. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • KESENE ÖDEĞİ: kesene ödeğianlamı İng. floating policy Güvenceci ya da güvenceliye deniz yoluyla gönderilecek mal için ortaya çıkabilecek dokuncaları belirli bir süre karşılayabilmek amacıyla düzenlenen güvenceli, keseneli ödek. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • EMEKLİ: emekli(1. anlamı) sf. 1. Emek harcanarak elde edilen, zor, zahmetli. 2. a. Belirli bir süre çalıştıktan sonra kanunlar gereği işi ile ilgisi kesilerek kendisine aylık bağlanmış olan kimse: “Buraya gelenler hep asker emeklileridir.” –H. Taner. Güncel Türkçe Sözlük emekli(2. anlamı) İng. pensioner Görevli bulunduğu işlerde, yasalarla saptanan belirli bir süreye ve yaşa değin çalıştıktan sonra kendisine bağlanan belirli bir Devamını Oku

  • ÖDENEKLİK ORANLAMASINDA OTOMATİK YÖNTEM: ödeneklik oranlamasında otomatik yöntemanlamı İng. automatical method for provisions of the budget Kesin sayışımları sonuçlanmış olan bir önceki ödenekliğe ilişkin çeşitli gelir kaynaklarından sağlanan gelir tutarlarının, aynen alınarak yapılmakta olan ödenekliğe konulması yöntemi. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • UMULMAYAN KAZANÇ: umulmayan kazançanlamı İng. windfall profit Önceden bilinmeyen nedenlerle sağlanmış olan kâr. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • ÖNELIİ BORÇ: önelIi borçanlamı İng. timed debt Ödenmesi belirli bir süre sonuna bırakılmış olan borç. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • İŞSİZLİĞE KARŞI GÜVENCE: işsizliğe karşı güvence(1. anlamı) bk. işsizlik sigortası BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 işsizliğe karşı güvence(2. anlamı) İng. unemployment insurance Uğraşısından süresiz olarak ya da geçici bir olayın meydana gelmesi nedeniyle belirli bir süre uzakta kalan işçi ya da hizmetliye yaşama olanağı sağlamak amacıyla yapılan güvence. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • OLAĞAN AĞIRLIK: olağan ağırlıkanlamı İng. standard weight Her çeşit mal ya da özdekin belirli olan ağırlıkları. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • GENEL SAYIŞIM DÜZENİ: genel sayışım düzenianlamı İng. general plan of accounts Aynı işi yapan kurumların ya da birçok dalı olan büyük kurum ve işletmelerin sayışımlarını belirli bir anlamda, belirli bir yöntem içinde kesin sınırlarla bölümleyen düzen. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • DEĞİŞTİRME: değiştirme(1. anlamı) a. Değiştirmek işi, tebdil, tahrif: “Yazınımızın gelenek değiştirmesine bağlı olarak değişik etkenleri var bu durumun.” –N. Cumalı. Güncel Türkçe Sözlük değiştirme(2. anlamı) 1. Raşitizm hastalığı 2. Gürbüz ve sağlam bir çocuğun birdenbire zayıflayarak tanınmayacak hale gelmesi. (Şeytanın değiştirdiğine inanılır.) Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü değiştirme(3. anlamı) İng. modify Çalgıların genel görünümlerini veya bazı parçalarını kişiye özel olarak değiştirme. BSTS / Gitar Terimleri Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar