KESENEKÇİLİK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


kesenekçilik, -ğianlamı

Kesenekçinin yaptığı iş, kesimcilik, iltizamcılık, mültezimlik.

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

KESENEKÇİLİK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KESİMCİLİK: kesimcilik, -ğianlamı a. Kesenekçilik. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • KESENEKÇİ: kesenekçi(1. anlamı) a. Keseneği alan kimse, iltizamcı, kesimci, mültezim. Güncel Türkçe Sözlük kesenekçi(2. anlamı) Osm. Mültezim Bir yerin gelirini keseneğe alan kişi. BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • ELÇİLİK: elçilik, -ği(1. anlamı) a. 1. Elçi olma durumu. 2. Elçinin yaptığı iş, sefirlik, sefaret: “Elçilik kadrolarında tenkisat yapılacağından söz ediliyor.” –A. İlhan. 3. Elçinin görevini yaptığı yapı, sefaret, sefarethane: “Elçilik denen bu konakta bir nevi iç güveyisi hayatı sürüyorum.” –Y. K. Karaosmanoğlu. Güncel Türkçe Sözlük elçilik(2. anlamı) Kızla erkeğin arasını yapma işi. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • ÇÖREKÇİLİK: çörekçilik, -ğianlamı a. Çörekçinin yaptığı iş. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • SESÇİLİK: sesçilik, -ğianlamı a. Sesçinin yaptığı iş. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • İPÇİLİK: ipçilik, -ğianlamı a. İpçinin yaptığı iş. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ÇİRİŞÇİLİK: çirişçilik, -ğianlamı a. Çirişçinin yaptığı iş. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • KESENEK: kesenek, -ği(1. anlamı) a. ekon. 1. Görevlilerin aylıklarından her ay belli oranda kesilip bir sosyal güvenlik kurumuna yatırılan para: “Emeklilik maaşı sade bir vefa borcu değil, ömür boyu bu maksatla toplanmış keseneklerin aylık hâlinde geri verilmesi.” –H. Taner. 2. Fabrika, çiftlik vb. gelir kaynaklarının gelirini satın alma işi, iltizam. Güncel Türkçe Sözlük kesenek(2. anlamı) Götürü, toptan iş. Türkiye Türkçesi Devamını Oku

  • KİREMİTÇİLİK: kiremitçilik, -ğianlamı a. Kiremitçinin yaptığı iş. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • GÜNDELİKÇİLİK: gündelikçilik, -ğianlamı a. Gündelikçinin yaptığı iş. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar