KESENEKÇİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


kesenekçi(1. anlamı)

a. Keseneği alan kimse, iltizamcı, kesimci, mültezim.

Güncel Türkçe Sözlükkesenekçi(2. anlamı)

Osm. Mültezim

Bir yerin gelirini keseneğe alan kişi.

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü1974


Sponsorlu Bağlantılar

KESENEKÇİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KESENEK: kesenek, -ği(1. anlamı) a. ekon. 1. Görevlilerin aylıklarından her ay belli oranda kesilip bir sosyal güvenlik kurumuna yatırılan para: “Emeklilik maaşı sade bir vefa borcu değil, ömür boyu bu maksatla toplanmış keseneklerin aylık hâlinde geri verilmesi.” –H. Taner. 2. Fabrika, çiftlik vb. gelir kaynaklarının gelirini satın alma işi, iltizam. Güncel Türkçe Sözlük kesenek(2. anlamı) Götürü, toptan iş. Türkiye Türkçesi Devamını Oku

  • KESENEKÇİLİK: kesenekçilik, -ğianlamı Kesenekçinin yaptığı iş, kesimcilik, iltizamcılık, mültezimlik. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • KESENEK ORANLARI: kesenek oranlarıanlamı İng. rates of premium İşçi yararına sağlanacak çeşitli güvenceler karşılığı yasasına göre işveren ve işçiden alınacak kesenekler oranı. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • KESENEĞE ALMAK: keseneğe almak(1. anlamı) gelirini satın almak, iltizam etmek. Güncel Türkçe Sözlük keseneğe almak(2. anlamı) Osm. İltizam etmek Osmanlılarda bir yerin gelirini satın almak. BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • MÜLTEZİM: mültezim(1. anlamı) Ar. multezim a. esk. Kesenekçi. Güncel Türkçe Sözlük mültezim(2. anlamı) İltizam yöntemine göre kendi nam ve hesabına vergi toplama görev ve yetkisi verilen kişi. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • KESİMCİ: kesimci(1. anlamı) a. Kesenekçi. Güncel Türkçe Sözlük kesimci(2. anlamı) Bir işi belli bir para karşılığında yapmayı üzerine alan Tarama Sözlüğü1969 Devamını Oku

  • VOYVODA: voyvoda(1. anlamı) Sırpça a. (vo’yvoda) tar. Osmanlıların Eflak ve Boğdan beylerine verdikleri unvan. Güncel Türkçe Sözlük voyvoda(2. anlamı) Osm. Reis 1. Osmanlıların Eflak ve Buğdan Beylerine verdikleri san. 2. Kesime verilen bir yerin vergilerini toplamakla görevlendirilen kimse. 3. Vezirlerin, haslarının yıllık gelirini toplamak için gönderdikleri görevli. BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • KESENEĞE VERMEK: keseneğe vermekanlamı bir şeyin gelirini önceden götürü olarak satmak. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • KESENE: kesene(1. anlamı) a. hlk. 1. Sözleşme, yazılı anlaşma. 2. Götürü veya toptan satış: “Şimdi bu, kesene işlerine girişiyor, mekteplere ekmek veriyor. Trabzonlu bir ortakla bir eskici koltukçu dükkânı işletiyor.” –M. Ş. Esendal. Güncel Türkçe Sözlük kesene(2. anlamı) 1. Götürü, toptan iş. 2. Kira. 3. Ortaklaşa tutulan bekçiye verilecek ücretin, her eve düşen eşit payı : Sizin bağın keseni Devamını Oku

  • YURTLUK: yurtluk, -ğu(1. anlamı) a. 1. Malikâne. 2. tar. Bir yerin gelirinin bir kimseye yalnız ölünceye kadar kullanılması şartıyla ayrılması yöntemi. Güncel Türkçe Sözlük yurtluk(2. anlamı) İng. estate Bir özel ya da tüzel kişinin iyeliğindeki taşınmaz. BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü1980 yurtluk(3. anlamı) Bir yerin gelirinin bir kimseye yalnız ölünceye dek kullanması koşuluyle ayrılması yöntemi. BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü1974 yurtluk(4. anlamı) İng. fief Derebeylik düzeninde bir Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar