KERATOLİZİS Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


keratolizisanlamı

İng. keratolysis

Deri üzerindeki boynuzsu tabakanın soyulması.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

KERATOLİZİS ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • HİPERKERATOZİS: hiperkeratozisanlamı İng. hyperkeratosis 1. Boynuzsu tabakanın kısmen veya tamamen kalınlaşması veya bu histolojik bulguyla belirgin hastalık. Hiperkeratoziste hücreler çekirdeklerini kaybetmişlerse buna hiperkeratotik veya ortokeratotoik hiperkeratozis, hücre çekirdekleri kaybolmamışsa buna da parakeratotik hiperkeratozis veya parkeratozis denir. 2. Gözde korneanın hipertrofisi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • EPİDERMİSTE HİPOGRANULOZİS: epidermiste hipogranulozisanlamı İng. epidermal hyogranulosis Deride tanecikli tabakanın kalınlığının azalması. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • FOTORETİNİTİS: fotoretinitisanlamı İng. photoretinitis Aşırı süre ve miktarda ışığa maruz kalma sonucu oluşan gözün ağsı tabakanın yangısı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • EPİDERMİS HİPERGRANÜLOZİSİ: epidermis hipergranülozisianlamı İng. epidermal hypergranulosis Deride tanecikli tabakanın kalınlığının artması. Deri hastalıklarında, genellikle epidermis hiperplazisi ve ortokeratotik hiperkeratozisle birlikte görülür. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • FASYES ARTİKULARİS KAPİTİS KOSTA KRANYALİS VE KAUDALİS: fasyes artikularis kapitis kosta kranyalis ve kaudalisanlamı İng. facies articularis capitis costae cranialis et caudalis anat. Caput costae üzerindeki eklem yüzleri. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İNCİK KERATOZİSİ: incik keratozisianlamı İng. cannon keratosis Aygır ve kısraklarda incik bölgesinde çift taraflı, bakışımlı, alopesi alanları, pullanma ve kabuklanmalarla belirgin deride dejeneratif boynuzsu madde gelişimiyle belirgin patolojik değişim. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İŞKEMBE PARAKERATOZİSİ: işkembe parakeratozisianlamı İng. parakeratosis ruminis İşkembe papillomlarında epitel tabakanın aşırı kalınlaşması, sertleşmesi ve renginin koyulaşmasıyla belirgin, dış görünüşte belli olmayan, ancak operasyonda işkembenin açılmasıyla görülebilen bir hastalık, rumen parakeratozisi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • SAYDAM TABAKA: saydam tabaka(1. anlamı) a. anat. Gözün ön bölümünde bulunan, ışığı geçiren küresel zar, kornea. Güncel Türkçe Sözlük saydam tabaka(2. anlamı) Lat. stratum lucidium (Lat: stratum: tabaka; lux: ışık) Derinin epidermis tabakasında, granüllü tabakanın üzerinde ve keratinli tabakanın altında yer alan, hücreleri eleidinle dolu olduğu için saydam görülen tabaka. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 saydam tabaka(3. anlamı) İng. cornea 1. Göz yuvarını Devamını Oku

  • SAYDAM TABAKA: saydam tabaka(1. anlamı) a. anat. Gözün ön bölümünde bulunan, ışığı geçiren küresel zar, kornea. Güncel Türkçe Sözlük saydam tabaka(2. anlamı) Lat. stratum lucidium (Lat: stratum: tabaka; lux: ışık) Derinin epidermis tabakasında, granüllü tabakanın üzerinde ve keratinli tabakanın altında yer alan, hücreleri eleidinle dolu olduğu için saydam görülen tabaka. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 saydam tabaka(3. anlamı) İng. cornea 1. Göz yuvarını Devamını Oku

  • İKTİYOZİS: iktiyozisanlamı İng. ichthyosis Derinin kuru, yangısız, balık derisine bezer tarzda kalın ve boynuzlaşmış görünümüyle belirgin yaygın veya yerel, katmanlar hâlinde aşırı miktarda keratin üretimi ve derideki boynuzsu tabakada normal dökülmenin gerçekleşmemesinden kaynaklanan, sığır, köpek, domuz, fare ve lamalarda görülen genetik deri bozukluğu, kalıtsal doğuştan iktiyozis, balık pulu hastalığı, ihtiyozis. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar