KERASEL Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


keraselanlamı

İng. keratocele

Keratosel.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

KERASEL ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • SALİHOTRA: salihotraanlamı İng. (Sanskritçe. salihotriya 1. Hint tarihinin önemli kaynakları olan vedalarda at hekimliğiyle ilgili bölümün yazarı. 2. Eski Hindistan’da at hekimi. 3. Veteriner hekim. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • DİKLOROFEN: diklorofenanlamı İng. dichlorophen Bakteri ve mantar öldürücü etkiye de sahip olan veteriner hekimliğinde ise özellikle tenya mücadelesinde kullanılan ve etki şeklini; tenyanın bağırsakta proteolize uğrayarak sindirilmesine neden olması şeklinde gösteren tenya öldürücü bir ilaç. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • MONAİ-SU: monai-suanlamı Sümerlerde veteriner hekim. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ERGOT: ergotanlamı İng. ergot Claviceps purpurea adlı mantarın yaşam siklusunun sklerot döneminde oluşturduğu bir karışım olan ergot, yapısında bir çok alkoloit içermesine rağmen tedavi yönünden değeri olan ergot alkoloidleri liserjik asidin amin türevleri olup veteriner hekimliğinde döl yatağı hareketlerini artırmanın dışında pek kullanım alanı bulamamışlardır. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • VETERİNER: veteriner(1. anlamı) Fr. vétérinaire a. Veteriner hekim: “Bu yarışmadan önce, atlar veterinere muayene ettirilir ve esenlik onayı alınırdı.” –C. Külebi. Güncel Türkçe Sözlük veteriner(2. anlamı) İng. veterinarian, veterinary doctor Veteriner hekim. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • RHABDİTİDA: Rhabditidaanlamı Secernentea alt sınıfında, genellikle serbest yaşamlı solucanların bulunduğu nematod takımı. Veteriner hekimlik açısından önemli olan paraziter tek cins Strongyloides’tir. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KLORPROMAZİN: klorpromazin(1. anlamı) İng. chlorpromazine Formülü C17H19ClN2S olan, amin kokulu, alkali tepkime gösteren, kusmaya karşı ve yatıştırıcı olarak kullanılan yağımsı bir sıvı. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 klorpromazin(2. anlamı) İng. chlorpromazine Nöroleptik amaçla, hidroklorür tuzu hâlinde, parenteral yollarla kullanılanfenotiyazin türevi bir ilaç. İlaç veteriner hekimliğinde; preanestezik, hayvanların zaptı ve yeni bir çevreye alıştırılması, psikonörotik bozukluklar, bazı deri hastalıkları, kusma ve tetanosun Devamını Oku

  • FİLAROİDİDAE: Filaroididaeanlamı Memelilerde solunum yolu enfeksiyonuna neden olan önemli nematod ailesi. Bu aile içerisinde bulunan Filaroides cinsi veteriner hekimlik açısından önem arz etmektedir. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • VETERİNER HEKİM: veteriner hekim(1. anlamı) a. Hayvan hastalıklarını tedavi eden uzman, veteriner, baytar. Güncel Türkçe Sözlük veteriner hekim(2. anlamı) İng. veterinarian, veterinary doctor Hayvan hastalıklarının tanı ve tedavisi, hayvanların ıslah ve üretimi, üretiminden tüketimine kadar olan tüm aşamalarda hayvansal ürünlerin halk sağlığı açısından muayene ve denetimi işlevlerinden sorumlu hekim, veteriner, baytar. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • AMERİKAN MİLLİ ARAŞTIRMA KONSEYİ: Amerikan Milli Araştırma Konseyianlamı İng. American National Research Council Amerika’da uluslararası akademilerin bir parçası olup mühendislik, tıp, veteriner ve çeşitli bilimler alanında patent olarak kabul edilen bilgilendirme sisteminin olduğu konsey. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar