KERANOS Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


keranosanlamı

Antik Yunan tiyatrosunda sahne üzerindeki ölüleri ortadan kaldırmakta kullanılan vince benzeyen araç.

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü1983


Sponsorlu Bağlantılar

KERANOS ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • DİDASKALİ: didaskali(1. anlamı) 1. Antik Yunan tiyatrosunda yazarın oyun düzenini oyunculara açıklaması. 2. Antik Yunan tiyatrosunda koroların hazırlanması ve çalışması. BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü1983 didaskali(2. anlamı) Alm. Didaskalie (Yun.) Öğreti. 1. Antik oyunlarda yazarın oyun düzenini açıklaması. 2. Eski Yunan Korolarının çalışması ve hazırlanması, yazarın yarışmaya soktuğu dörtlemesi, yarışmaların sonucunu belirten, yazarın, eserin, baş oyuncunun ve “Rorek” in adını Devamını Oku

  • DİDASKALİ: didaskali(1. anlamı) 1. Antik Yunan tiyatrosunda yazarın oyun düzenini oyunculara açıklaması. 2. Antik Yunan tiyatrosunda koroların hazırlanması ve çalışması. BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü1983 didaskali(2. anlamı) Alm. Didaskalie (Yun.) Öğreti. 1. Antik oyunlarda yazarın oyun düzenini açıklaması. 2. Eski Yunan Korolarının çalışması ve hazırlanması, yazarın yarışmaya soktuğu dörtlemesi, yarışmaların sonucunu belirten, yazarın, eserin, baş oyuncunun ve “Rorek” in adını Devamını Oku

  • ORKESTRA: orkestra(1. anlamı) İt. orchestra a. (orke’stra) müz. 1. Yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgılar topluluğu: “Locadan çıkarken, davulu üstüne on lira atılan orkestra, zeybek havası çalmaya başlar.” –F. R. Atay. 2. tiy. Eski Yunan tiyatrolarında, sahne ve seyirciler arasındaki çember biçiminde koro yeri. 3. tiy. Bazı tiyatroların birinci katında sahne veya perdeye en yakın koltuklar: “Butterfly’ı Devamını Oku

  • PETAZ: petazanlamı Antik Yunan tiyatrosunda, yolcuları canlandıran oyuncuların giydikleri geniş kenarlı şapka. BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • KOREGOS: koregosanlamı Dgr. Yun. choregos Antik Yunan tiyatrosunda bugünkü yönetmen anlamında kullanılırdı; bu kişi oyunun sahne üzerindeki güzelduyusal düzeninden sorumluydu. Aynı zamanda koronun eğitimini ve donatım giderlerini yüklenirdi. Yarışmalarda her yazarı bir koreg desteklerdi. Koreg’in desteklediği yazar birinci olursa onun da adı didaskalya’ya geçerdi. BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • PARADOS: paradosanlamı 1. Antik Yunan tragedyasında ve komedyasında koronun içeri girerken söylediği ezgi. 2. Antik Yunan tiyatro yapısında, orkestranın her iki yanında karşılıklı bulunan giriş yolları. BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • DİDASKALOS: didaskalosanlamı Antik Yunan tiyatrosunda oyunun yorumunu yapan ve genel düzeni açıklayan kişi; bu çoğu kez yazarın kendi olurdu. BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • STASİMON: stasimon(1. anlamı) Antik tragedyada oluntular (episodlar) arasında söylenen lirik ezgi. BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü1983 stasimon(2. anlamı) Dgr. Yun.: stasimon Eski Yunan tiyatrosunda iki epejzodia arasında sahne boşken, koronun orkestra alanında ayakta durarak söylediği ezgi. (bk. koro.) BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü1966 Devamını Oku

  • ANTİK TİYATRO: antik tiyatro(1. anlamı) İng. ancient theatre, antique theatre Eski Yunan ve Latin tiyatroları için kullanılan terim. BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü1983 antik tiyatro(2. anlamı) Alm. Antikes Theater Eski Yunan ve Roma tiyatrosuna verilen ad. BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü1966 Devamını Oku

  • PİNAKES: pinakes(1. anlamı) Antik Yunan tiyatrosunda sanatsal nedenlerle skene’nin sütunları arasına konulan boyalı pano. BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü1983 pinakes(2. anlamı) Dgr. Yun.: pinakes Eski Yunan tiyatrosunda ilk kez akustik nedenlerle “skene” nin sütunları arasına konan tahtalı ve boyalı pano. BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü1966 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar