KERANA Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


kerana(1. anlamı)

1. Ahır, ağıl. 2. İşyeri.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğükerana(2. anlamı)

Tuğla, kiremit yapılan yer.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

KERANA ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • HARTAMA: hartama(1. anlamı) a. hlk. Kiremit yerine kullanılan veya kiremit altına konulan ince tahta. Güncel Türkçe Sözlük hartama(2. anlamı) 1. Kiremit yerine kullanılan ya da kiremit altına konulan ince tahta. 2. Çıta. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü hartama(3. anlamı) Kiremit yerine kullanılan çatı tahtası Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü hartama(4. anlamı) İng. shingle Doğu Karadeniz kıyıları gibi dağlık ve yağışlı yörelerde, kiremitin yerini tutan düz, ince yaprak durumuna Devamını Oku

  • BEDAVRA TAHTASI: bedavra tahtasıanlamı Damda üzerine kiremit döşenen veya kiremit yerine örtülen ince tahta. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • BADAVRA: badavra(1. anlamı) 1. bk. bedevre-1. 2. Evlerin üstüne kiremit yerine örtülen tahta. 3. Bağdadî duvarlara çakılan tahtalar. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü badavra(2. anlamı) Eski püskü, yırtık, kılıksız Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü badavra(3. anlamı) Damda üzerine kiremit döşenen veya kiremit yerine örtülen ince tahta. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • HARTOMA: hartoma(1. anlamı) Kiremit yerine kullanılan ya da kiremit altına konulan ince tahta. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü hartoma(2. anlamı) Çatılara kiremit yerine konan ince çam tahtaları Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • HARTUMA: hartumaanlamı Kiremit yerine kullanılan ya da kiremit altına konulan ince tahta. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • KİREMİT KIRMIZISI: kiremit kırmızısıanlamı Alm. englisches Rot (Resim) Kiremit ya da tuğla renginde demir oksidi kırmızısı. BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü1968 Devamını Oku

  • KİREMİTÇİLİK: kiremitçilik, -ğianlamı a. Kiremitçinin yaptığı iş. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ÇATI ÖRTÜSÜ: çatı örtüsü(1. anlamı) a. Çatıların üstüne kiremit, çinko ve oluklu sac vb. ile kaplanan, tavana su geçmesini önleyen yapı bölümü. Güncel Türkçe Sözlük çatı örtüsü(2. anlamı) İng. covering (Mimarlık) Çatının akmasına engel olan kiremit, oluklu saç vb. kaplama gereçleri. BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü1968 Devamını Oku

  • KİREMİT: kiremit, -di(1. anlamı) Rum. a. Çatıları örtmekte kullanılan, yan yana dizilerek suyu aşağıya geçirmeden dışarı akıtacak biçimde yapılmış, kızıl toprağın renginde, pişmiş balçık levha: “En fakir köyler taştandır ve üstü kiremittir.” –F. R. Atay. Güncel Türkçe Sözlük Kiremit(2. anlamı) Rize ili, Güneysu ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Kiremit(3. anlamı) Fr. Tuile BSTS / Teknik Terimler – Gereç1949 Devamını Oku

  • KİREMİT: kiremit, -di(1. anlamı) Rum. a. Çatıları örtmekte kullanılan, yan yana dizilerek suyu aşağıya geçirmeden dışarı akıtacak biçimde yapılmış, kızıl toprağın renginde, pişmiş balçık levha: “En fakir köyler taştandır ve üstü kiremittir.” –F. R. Atay. Güncel Türkçe Sözlük Kiremit(2. anlamı) Rize ili, Güneysu ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Kiremit(3. anlamı) Fr. Tuile BSTS / Teknik Terimler – Gereç1949 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar