KAYPITMAK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


kaypıtmak(1. anlamı)

1. Kaydırmak, elinden düşürmek. 2. Kaçmak, sıvışmak. 3. Yanından geçmek.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğükaypıtmak(2. anlamı)

Elinden düşürmek.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

KAYPITMAK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • AKITMAK: akıtmak(1. anlamı) (-i, -e) Akmasını sağlamak, akmasına yol açmak, dökmek. Güncel Türkçe Sözlük akıtmak(2. anlamı) 1. İşemek. 2. Hayvan sulamak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akıtmak(3. anlamı) 1. Meylettirmek, çekmek, çevirmek: Kızın gönlünü akıtmak lâzım. 2. Düşürmek: Kalemi cebimden akıtmışım. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akıtmak(4. anlamı) Sulamak: Koyunları akıt da gel. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akıtmak(5. anlamı) İşemek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akıtmak(6. anlamı) Düşürmek, yitirmek: Paraları yolda akıtmış. Türkiye Türkçesi Ağızları Devamını Oku

  • KAYDIRMAK: kaydırmak(1. anlamı) (-i, -e) Kaymasını sağlamak, kaymasına yol açmak: “Sokağa çıkıp tahta kızağıyla onu kaydırmak istedim.” –R. Mağden. Güncel Türkçe Sözlük kaydırmak(2. anlamı) 1. Çalmak, kaçırmak. 2. Koşturmak, kovalamak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kaydırmak(3. anlamı) Develer çiftleşmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kaydırmak(4. anlamı) İng. scroll BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu kaydırmak(5. anlamı) İng. slide BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu kaydırmak(6. anlamı) Göndermek, saptırmak Tarama Sözlüğü1969 Devamını Oku

  • SIRKITMAK: sırkıtmak(1. anlamı) 1.Sıvıyı kabından son damlasına dek akıtmak, sızdırmak. 2.Birkaç kaptaki yemeği bir kaba boşaltmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sırkıtmak(2. anlamı) Suyunu akıtmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • TEZDİRMEK: tezdirmek(1. anlamı) 1.Elinden kaçırmak. 2.Her şeyi bırakıp kaçmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tezdirmek(2. anlamı) 1. Bilmeden elinden kaçırmak. 2. Sessizce birinin yanından ayrılmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tezdirmek(3. anlamı) < ET tezmek: elinden kaçırmak; yıldırıp kaçırmak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • ÖĞÜRMEK: öğürmek(1. anlamı) (nsz) 1. Kusarken veya kusacak gibi olurken “öğürtü” sesi çıkarmak: “Elini göğsüne bastırarak üst üste öğürdü.” –P. Safa. 2. hlk. Böğürmek. Güncel Türkçe Sözlük öğürmek(2. anlamı) 1. Bağırıp çağırmak. 2. Çiftleşmek isteyen dişi sığır bağırmak, böğürmek. 3. Köpek havlamak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü öğürmek(3. anlamı) Övünmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü öğürmek(4. anlamı) Böğürür gibi ağlamak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü öğürmek(5. anlamı) Böğürmek, bağırmak, yüksek sesle Devamını Oku

  • ÇARPITMAK: çarpıtmak(1. anlamı) (-i) 1. Çarpık duruma getirmek: “Sağ gözünü şakağa doğru gerip çarpıtarak korkunç bir şekle sokmuştur.” –R. N. Güntekin. 2. mec. Yanlışa ve kötü duruma götürmek: “Örnek tutarlı olmazsa kimseyi düzeltemez / Tutarlı olmayan örnek herkesi çarpıtır” –T. Oflazoğlu. 3. mec. Gerçek anlamından saptırmak. Güncel Türkçe Sözlük çarpıtmak(2. anlamı) Eğmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • SIBITMAK: sıbıtmak(1. anlamı) 1.bk. sıpıtmak (I)-1. 2.bk. sıpıtmak (I)-2. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sıbıtmak(2. anlamı) 1.Birinin arkasından atmak : Kimin aleyhinde sıbıtıyorsun? 2.Başından savmak, atlatmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sıbıtmak(3. anlamı) Atmak, fırlatmak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sıbıtmak(4. anlamı) Bir şeyi gizlemek, yok etmek, çalmak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sıbıtmak(5. anlamı) Atmak, fırlatmak: Taşı derenin öbür tarafına sıbıttım. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • SINDIRMAK: sındırmak(1. anlamı) (-i) hlk. 1. Kırmak, parçalamak. 2. Yenerek bozmak, mağlup etmek. 3. Sindirmek. Güncel Türkçe Sözlük sındırmak(2. anlamı) 1.Korkutmak, sindirmek. 2.Kımıldamadan durmak. 3.Yenmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sındırmak(3. anlamı) Sindirmek, hazmetmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sındırmak(4. anlamı) Uzatmak, indirmek : Pencereden onu sındır. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sındırmak(5. anlamı) Kırmak, akıtmak : Yumurtaları tabağa sındır. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sındırmak(6. anlamı) 1.Şişkin şeyin havasını boşaltmak, söndürmek : Topu sındır. Devamını Oku

  • SIRITMAK: sırıtmak(1. anlamı) (nsz) 1. Dişlerini göstererek aptallık, şaşkınlık, kurnazlık veya alay belirtir biçimde gülmek, sırtarmak (I): “Bir yandan karısını yatıştırmak istermiş gibi davranıyor, bir yandan hınzırca sırıtıyordu.” –O. Rifat. 2. Yorgan, şilte vb.ni iri ve aralıklı diktirmek. 3. mec. Bütün çirkinliği ve kusuru ortaya çıkmak: İşi biraz karıştırınca bütün pürüzler sırıttı. Güncel Türkçe Sözlük sırıtmak(2. anlamı) 1.Sıkıca diktirmek. Devamını Oku

  • ÜRMEK: ürmek(1. anlamı) 1. Havlamak. 2. Kavgada bağırmak, kötü söylemek. 3. Gevezelik etmek, söze karışmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ürmek(2. anlamı) Üfürerek şişirmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ürmek(3. anlamı) 2. Bağırmak: Çocuk durmadan ürüyor. 3. Konuşmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ürmek(4. anlamı) Üfleyerek şişirmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ürmek(5. anlamı) < ET ürmek: havlamak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ürmek(6. anlamı) Ürümek, ulumak, havlamak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ürmek(7. anlamı) 1.Şişirmek, üfürükle şişirmek. 2. Köpek havlamak: Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar