KAYPANÇ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


kaypançanlamı

Sulu, cıvık çamur.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

KAYPANÇ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • CIVIK: cıvık(1. anlamı) sf. 1. Fazla suyla karıştığı için biçimini koruyamayacak kadar sulanmış: Cıvık hamur. Cıvık çamur. 2. mec. Soğuk ve can sıkıcı şakalar yapan (kimse). Güncel Türkçe Sözlük cıvık(2. anlamı) 1. Verdiği sözü tutmayan (kimse). 2. Geveze. 3. Sır saklayamayan (kimse). Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cıvık(3. anlamı) Sebze yemeği. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cıvık(4. anlamı) Bataklık, çamur. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cıvık(5. anlamı) 1. Çamur. 2. Sözünde Devamını Oku

  • ÇAMUR: çamur(1. anlamı) a. 1. Su ile karışıp bulaşır ve içine batılır duruma gelmiş toprak, balçık: “Köy yolları tozdan ve çamurdandır ama sevgi ve ızdırapla doludur.” –M. Kaplan. 2. sf. mec. Sataşkan, çevresini tedirgin eden, sulu, arsız (kimse): “Çamur oyuncu ile dürüst oyuncuyu herkes karıştırıyor.” –H. Taner. 3. hlk. Yapı işlerinde kullanılan çeşitli malzemeden oluşmuş harç. Güncel Devamını Oku

  • VICIK VICIK: vıcık vıcık(1. anlamı) sf. 1. Kıvamı çok gevşemiş, yumuşamış, sulu: “Pençesiz pabuçların içinde vıcık vıcık olmuş çoraplar.” –T. Buğra. 2. mec. Ciddi olmayan, özden yoksun olan, değersiz. Güncel Türkçe Sözlük vıcık vıcık(2. anlamı) Çok cıvık, yumuşak (çamur, yağ vb. için). Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü vıcık vıcık(3. anlamı) Çok cıvık, sulu nesne için. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • VICIK VICIK: vıcık vıcık(1. anlamı) sf. 1. Kıvamı çok gevşemiş, yumuşamış, sulu: “Pençesiz pabuçların içinde vıcık vıcık olmuş çoraplar.” –T. Buğra. 2. mec. Ciddi olmayan, özden yoksun olan, değersiz. Güncel Türkçe Sözlük vıcık vıcık(2. anlamı) Çok cıvık, yumuşak (çamur, yağ vb. için). Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü vıcık vıcık(3. anlamı) Çok cıvık, sulu nesne için. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • MIRÇ MIRÇ: mırç mırçanlamı 1. Çamura basıldığında çıkan ses. 2. Çok sulu çamur. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • MİLÇİK: milçikanlamı Sulu ve yapışkan çamur. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • CIMIRIK: cımırıkanlamı Sulu, cıvık çamur. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • DIBIL: dıbılanlamı Sulu çamur. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • HÖRTLE: hörtleanlamı Sulu çamur. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • ÇİRPİMEK: çirpimekanlamı Sıçramak (çamur, su vb. sulu şeyler hk.). Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar