KAVUM ORİS Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


kavum orisanlamı

İng. cavum oris

anat. Ağız boşluğu.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

KAVUM ORİS ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KAVUM ORİS PROPRİYUM: kavum oris propriyumanlamı İng. cavum oris proprium anat. Gerçek ağız boşluğu. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ORİS: orisanlamı Dgr. anat. oris anat. Ağız. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ARTERYA ANGULARİS ORİS: arterya angularis orisanlamı İng. arteria angularis oris anat. Ağız açısı atardamarı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • VESTİBULUM ORİS: vestibulum orisanlamı Dgr. anat. vestibulum oris anat. Ağız koridoru. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • RİMA ORİS: rima orisanlamı Dgr. anat. rima oris anat. Ağız boşluğunun, iki dudak tarafından sınırlandırılan giriş kısmı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KAVUM TORASİS: kavum torasisanlamı İng. cavum thoracis anat. Göğüs boşluğu. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KAVUM ABDOMİNİS: kavum abdominisanlamı İng. cavum abdominis anat. Karın boşluğu. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KAVUM LARİNGİS: kavum laringisanlamı İng. cavum laryngis anat. Gırtlak boşluğu. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KAVUM FARİNGİS: kavum faringisanlamı İng. cavum pharyngis anat. Yutak boşluğu. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KAVUM MEDULLARE: kavum medullareanlamı İng. cavum medullare anat. İlik boşluğu. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar