KAVUK KESKİSİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


kavuk keskisianlamı

Fr. Cystotome

BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu


Sponsorlu Bağlantılar

KAVUK KESKİSİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KAVUKÇULUK: kavukçuluk, -ğuanlamı a. 1. Kavukçunun yaptığı iş. 2. Kavukçu olma durumu. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • KARIN KESKİSİ: karın keskisianlamı Fr. Gastrotome BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu Devamını Oku

  • BAĞAK KESKİSİ: bağak keskisianlamı Fr. Keratotome BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu Devamını Oku

  • DOKUT KESKİSİ: dokut keskisianlamı Fr. Histotome BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu Devamını Oku

  • DİLCİK KESKİSİ: dilcik keskisianlamı Fr. Cionotome BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu Devamını Oku

  • KAVUK: kavuk, -ğu(1. anlamı) a. 1. Pamuktan yapılmış, üzerine sarık sarılan erkek başlığı: “Bu ziyafetlere gidilirken her günkü kavukla ferace ve samur kürk giyilir, atlara kemer rahtlar vurulurdu.” –A. H. Çelebi. 2. hlk. İçi boş şey. 3. anat. İdrar torbası. Güncel Türkçe Sözlük kavuk(2. anlamı) Fr. Bonnet BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu kavuk(3. anlamı) Fr. Atrétocystie BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu kavuk(4. anlamı) Sidik torbası Devamını Oku

  • EĞE KESKİSİ: eğe keskisianlamı Fr. Costotome BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu Devamını Oku

  • (BİRİNE) KAVUK SALLAMAK: (birine) kavuk sallamakanlamı bir kimseye yaranmak için onun söz veya davranışlarını uygun bulmak, onaylamak: “Boş bulundun, oğlum, hiç olmazsa bir iki saat kavuk sallayacaksın.” –M. Ş. Esendal. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • DELİK KESKİSİ: delik keskisianlamı Bir çeşit marangoz kalemi. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • KAVUKÇU: kavukçuanlamı a. esk. 1. Kavuk yapan veya satan kimse. 2. mec. Birine yaranmak için onun söz veya davranışlarını uygun bulan, onaylayan kimse. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar