KALEM KALEM Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


kalem kalemanlamı

zf. Parça parça, bölüm bölüm.

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

KALEM KALEM ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KARA KALEM: kara kalemanlamı a. 1. Resim yapmada kullanılan kömür kalem. 2. sf. Bu kalemle yapılan (resim). Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • DOLMA KALEM: dolma kalemanlamı a. İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi: “Sağ elinin parmakları arasındaki siyah renkli, şık bir dolma kalem var.” –A. Ümit. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ELEKTRİKLİ KALEM: elektrikli kalemanlamı İng. electric stylus Kitap sırtlarına yer numarası yazmağa yarayan ve elektrikle ısıtılarak kullanılan metal kalem. BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • KAMIŞ KALEM: kamış kalem(1. anlamı) a. esk. Yazı yazmak için kullanılan ince kamıştan yapılmış kalem: “Masasında eski biçim hokkalar, kamış kalemler vardı.” –Ç. Altan. Güncel Türkçe Sözlük kamış kalem(2. anlamı) Güzel yazı yazanların kullandıkları, sert dokulu bir çeşit sazdan yontulma kalem; saz kalem de denir. BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü1968 Devamını Oku

  • KALEM BEYİ: kalem beyianlamı a. esk. Kalem efendisinden daha üst görevli: “Bu kumral saçlı, şişman bir kalem beyi idi.” –Ö. Seyfettin. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • KALEM BEYİ: kalem beyianlamı a. esk. Kalem efendisinden daha üst görevli: “Bu kumral saçlı, şişman bir kalem beyi idi.” –Ö. Seyfettin. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • KALEM SAVAŞÇISI: kalem savaşçısıanlamı a. Yazılarıyla sürekli olarak başkalarına saldıran yazar, kalemşor: “Onun çıkardığı Yarım Ay’da yine pırıltılı, hücumcu yazıları ile güçlü bir kalem savaşçısı kesildi.” –H. Taner. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ALICI-KALEM: alıcı-kalemanlamı İng. camera-stylo Sinema Sinemanın yazın, resim, müzik… gibi bir sanat olduğu, dolayısıyla sinema sanatçısının, duygu ve düşüncelerini ortaya koymakta alıcıyı tıpkı bir kalem gibi özgürlük ve rahatlıkla, kişisel bir deyişi yansıtan biçimde kullanması gerektiğini öne süren Fransız eleştirmen ve yönetmeni Alexandre Astruc’ün ortaya attığı bir görüş. BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • KALEM: kalem(1. anlamı) Ar. ®alem a. 1. Yazma, çizme vb. işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç: “Kâğıt, kalem, mürekkep, hepsi masanın üstündedir.” –F. R. Atay. 2. Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer. 3. Yontma işlerinde kullanılan ucu sivri veya keskin araç: Taşçı kalemi. Oymacı kalemi. 4. Çeşit, tür: Üç kalem erzak. Beş kalem ilaç. 5. mec. Bazı Devamını Oku

  • KALEM KUTUSU: kalem kutusuanlamı a. İçine kalem konulan küçük kutu, kalemlik. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar