KALEM ÇEKMEK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


kalem çekmekanlamı

1. İptal çizgisi çekmek. 2. Yazmağa başlamak

Tarama Sözlüğü1969


Sponsorlu Bağlantılar

KALEM ÇEKMEK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KALEM ÇEKMEK: kalem çekmekanlamı 1. İptal çizgisi çekmek. 2. Yazmağa başlamak Tarama Sözlüğü1969 Devamını Oku

  • KALEM: kalem(1. anlamı) Ar. ®alem a. 1. Yazma, çizme vb. işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç: “Kâğıt, kalem, mürekkep, hepsi masanın üstündedir.” –F. R. Atay. 2. Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer. 3. Yontma işlerinde kullanılan ucu sivri veya keskin araç: Taşçı kalemi. Oymacı kalemi. 4. Çeşit, tür: Üç kalem erzak. Beş kalem ilaç. 5. mec. Bazı Devamını Oku

  • KAMIŞ KALEM: kamış kalem(1. anlamı) a. esk. Yazı yazmak için kullanılan ince kamıştan yapılmış kalem: “Masasında eski biçim hokkalar, kamış kalemler vardı.” –Ç. Altan. Güncel Türkçe Sözlük kamış kalem(2. anlamı) Güzel yazı yazanların kullandıkları, sert dokulu bir çeşit sazdan yontulma kalem; saz kalem de denir. BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü1968 Devamını Oku

  • KALEM SAHİBİ: kalem sahibianlamı a. Yazı yazma konusunda gücünü kanıtlamış olan kimse. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • KALEM BEYİ: kalem beyianlamı a. esk. Kalem efendisinden daha üst görevli: “Bu kumral saçlı, şişman bir kalem beyi idi.” –Ö. Seyfettin. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • KALEM BEYİ: kalem beyianlamı a. esk. Kalem efendisinden daha üst görevli: “Bu kumral saçlı, şişman bir kalem beyi idi.” –Ö. Seyfettin. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ELEKTRİKLİ KALEM: elektrikli kalemanlamı İng. electric stylus Kitap sırtlarına yer numarası yazmağa yarayan ve elektrikle ısıtılarak kullanılan metal kalem. BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • KALEM SAVAŞÇISI: kalem savaşçısıanlamı a. Yazılarıyla sürekli olarak başkalarına saldıran yazar, kalemşor: “Onun çıkardığı Yarım Ay’da yine pırıltılı, hücumcu yazıları ile güçlü bir kalem savaşçısı kesildi.” –H. Taner. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • NİŞAN ÇEKMEK: nişan çekmekanlamı Tuğra çekmek, nişan teşkil etmek Tarama Sözlüğü1969 Devamını Oku

  • NİŞAN ÇEKMEK: nişan çekmekanlamı Tuğra çekmek, nişan teşkil etmek Tarama Sözlüğü1969 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar