KALEM AŞISI Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


kalem aşısıanlamı

a. Ucu kalem gibi kesilmiş çubukla yapılan ağaç aşısı.

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

KALEM AŞISI ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KALEM SAVAŞÇISI: kalem savaşçısıanlamı a. Yazılarıyla sürekli olarak başkalarına saldıran yazar, kalemşor: “Onun çıkardığı Yarım Ay’da yine pırıltılı, hücumcu yazıları ile güçlü bir kalem savaşçısı kesildi.” –H. Taner. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • KAMIŞ KALEM: kamış kalem(1. anlamı) a. esk. Yazı yazmak için kullanılan ince kamıştan yapılmış kalem: “Masasında eski biçim hokkalar, kamış kalemler vardı.” –Ç. Altan. Güncel Türkçe Sözlük kamış kalem(2. anlamı) Güzel yazı yazanların kullandıkları, sert dokulu bir çeşit sazdan yontulma kalem; saz kalem de denir. BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü1968 Devamını Oku

  • KALEM: kalem(1. anlamı) Ar. ®alem a. 1. Yazma, çizme vb. işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç: “Kâğıt, kalem, mürekkep, hepsi masanın üstündedir.” –F. R. Atay. 2. Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer. 3. Yontma işlerinde kullanılan ucu sivri veya keskin araç: Taşçı kalemi. Oymacı kalemi. 4. Çeşit, tür: Üç kalem erzak. Beş kalem ilaç. 5. mec. Bazı Devamını Oku

  • KALEM BEYİ: kalem beyianlamı a. esk. Kalem efendisinden daha üst görevli: “Bu kumral saçlı, şişman bir kalem beyi idi.” –Ö. Seyfettin. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • KALEM BEYİ: kalem beyianlamı a. esk. Kalem efendisinden daha üst görevli: “Bu kumral saçlı, şişman bir kalem beyi idi.” –Ö. Seyfettin. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • KALEM KUTUSU: kalem kutusuanlamı a. İçine kalem konulan küçük kutu, kalemlik. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • KALEMŞOR: kalemşoranlamı Ar. ®alem + Far. -şor a. alay Kalem savaşçısı. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • BİR KALEM GEÇMEK: bir kalem geçmekanlamı boş vermek, bir an için göz ardı etmek: “Üniversiteyi filan bir kalem geçin, liseyi bile okuyamamıştı.” –H. Taner. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ÇELİK KALEM: çelik kalem(1. anlamı) İng. gravingtoll (Resim) Oymabaskıda maden plak üzerine resim kazımağa yarayan ucu sivri çelik çubuk. a. bk. oyma kalemi. BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü1968 Çelik kalem(2. anlamı) Fr. Atelier du Sculpteur (astronomi) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • ALICI-KALEM: alıcı-kalemanlamı İng. camera-stylo Sinema Sinemanın yazın, resim, müzik… gibi bir sanat olduğu, dolayısıyla sinema sanatçısının, duygu ve düşüncelerini ortaya koymakta alıcıyı tıpkı bir kalem gibi özgürlük ve rahatlıkla, kişisel bir deyişi yansıtan biçimde kullanması gerektiğini öne süren Fransız eleştirmen ve yönetmeni Alexandre Astruc’ün ortaya attığı bir görüş. BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar