KALEM AÇACAĞI Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


kalem açacağıanlamı

a. Kalemtıraş.

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

KALEM AÇACAĞI ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KALEM AÇACAĞI: kalem açacağıanlamı a. Kalemtıraş. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • KAMIŞ KALEM: kamış kalem(1. anlamı) a. esk. Yazı yazmak için kullanılan ince kamıştan yapılmış kalem: “Masasında eski biçim hokkalar, kamış kalemler vardı.” –Ç. Altan. Güncel Türkçe Sözlük kamış kalem(2. anlamı) Güzel yazı yazanların kullandıkları, sert dokulu bir çeşit sazdan yontulma kalem; saz kalem de denir. BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü1968 Devamını Oku

  • KALEM BEYİ: kalem beyianlamı a. esk. Kalem efendisinden daha üst görevli: “Bu kumral saçlı, şişman bir kalem beyi idi.” –Ö. Seyfettin. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • KALEM BEYİ: kalem beyianlamı a. esk. Kalem efendisinden daha üst görevli: “Bu kumral saçlı, şişman bir kalem beyi idi.” –Ö. Seyfettin. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • KALEM SAVAŞÇISI: kalem savaşçısıanlamı a. Yazılarıyla sürekli olarak başkalarına saldıran yazar, kalemşor: “Onun çıkardığı Yarım Ay’da yine pırıltılı, hücumcu yazıları ile güçlü bir kalem savaşçısı kesildi.” –H. Taner. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • KALEM: kalem(1. anlamı) Ar. ®alem a. 1. Yazma, çizme vb. işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç: “Kâğıt, kalem, mürekkep, hepsi masanın üstündedir.” –F. R. Atay. 2. Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer. 3. Yontma işlerinde kullanılan ucu sivri veya keskin araç: Taşçı kalemi. Oymacı kalemi. 4. Çeşit, tür: Üç kalem erzak. Beş kalem ilaç. 5. mec. Bazı Devamını Oku

  • KALEMTIRAŞ: kalemtıraşanlamı Ar. ®alem + Far. -ter¥ş a. 1. Kurşun kalemlerin ucunu açmak için kullanılan türlü biçimlerdeki keski, kalem açacağı. 2. esk. Kamış kalemleri açmak için kullanılan uzun saplı küçük bıçak. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • KALEM AŞISI: kalem aşısıanlamı a. Ucu kalem gibi kesilmiş çubukla yapılan ağaç aşısı. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • GALEM: galem(1. anlamı) Aşılanacak ağaca konulan ucu sivriltilmiş kalem biçiminde ağaç parçası. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü galem(2. anlamı) < Ar. kalem: Meyve aşısı yapılırken kullanılan sürgün Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü galem(3. anlamı) Kalem Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü galem(4. anlamı) ( Devamını Oku

  • KALEM KUTUSU: kalem kutusuanlamı a. İçine kalem konulan küçük kutu, kalemlik. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar