KALABAR ŞİŞLİĞİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


Kalabar şişliğianlamı

İng. Calabar swelling

Loa loa adlı paraziter nematodun neden olduğu enfeksiyonlarda geçici deri altı şişlikle belirgin belirti.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

KALABAR ŞİŞLİĞİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • STEFANOFİLARYOZİS: stefanofilaryozisanlamı İng. stephanofilariosis Amerika Birleşik Devletleri’nin belirli bölgelerinde sığırlarda görülen ve Stephanofilaria stilesi adlı filaroid nematodun neden olduğu kronik bir deri hastalığı, filaryal dermatitis, verminöz deri yangısı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • UYUZ HASTALIĞI: uyuz hastalığıanlamı İng. mange, scabies 1. Birçok kanatlı ve memelide uyuz akarlarının neden olduğu bulaşıcı deri yangısı. 2. İnsanlarda, çeşitli evcil ve yabani hayvanlarda Sarcoptes scabiei’nin neden olduğu bulaşıcı deri yangısı. Hastalık insanlarda yedi yaş kaşıntısı hayvanlarda sarkoptik uyuz adını da almaktadır. 3. Sığır ve atlarda Psoroptes ovis’in neden olduğu paraziter enfestasyon, hlk. gicimik, gicik, kaşıntı. BSTS / Devamını Oku

  • TROMBİKULOZİS: trombikulozisanlamı İng. trombiculiasis, trombiculiases, trombiculidiosis Trombiculidae ailesinde bulunan, larvaları fundalık tifüsüne neden olan riketsiya etkenlerini taşıyan Trombicula cinsi etkenlerin insan ve evcil hayvanlarda neden olduğu küçük, kızarıklık ve kabartılarla belirgin deri enfestasyonu, şigger deri yangısı, trombiozis, trombikulidiyazis, trombikulidiyazis. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • BATI NİL VİRÜSÜ: Batı Nil virüsüanlamı İng. West Nile virus İnsanlarda, atlarda ve kazlarda beyin zarlarının yangısına neden olan, sivrisinek ve muhtemelen de kenelerle bulaştırılan, başta karga olmak üzere birçok yaban kuşunda klinik belirti vermeyen enfeksiyonlara neden olan bir flavivirüs. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • BİRİNCİL SEBORE: birincil seboreanlamı İng. primary seborrhea İç salgı bezi bozuklukları veya lipit metabolizması bozukluklarına bağlı normal dışı deri yağı üretimiyle belirgin kalıtsal deri bozukluğu. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • UYUZ HASTALIĞI ETKENLERİ: uyuz hastalığı etkenlerianlamı İng. mange mites Belirgin deri bozukluklarına neden olan Sarcoptidae ve Psoroptidae ailesinde bulunan paraziter akarlar. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ANCYLOSTOMATOİDEA: Ancylostomatoideaanlamı Ancylostoma, Necator, Bunostomum, Gaigeria ve Uncinaria olmak üzere 5 cinsi bulunan, insan, sığır, koyun, keçi, köpek, tilki, kurt gibi memelilerde enfeksiyona neden olan, hayvanlarda parazitlenen kimi türleri insanlarda deri-larva göçüne neden olan paraziter nematod üst ailesi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HAYVANLARIN PARAZİTER HASTALIKLARI: hayvanların paraziter hastalıklarıanlamı İng. animal parasitic diseases Paraziter organizmaların neden olduğu enfeksiyon veya enfestasyonlar. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • LAYŞMANYOZİS: layşmanyozisanlamı İng. leishmaniasis, leishmaniases, leishmaniosis Leishmania cinsindeki protozoonların neden olduğu iç organ, deri, yaygın deri ve mukokutanöz olmak üzere dört biçimi bulunan özellikle insan ve köpeklerde görülen ve birçok memeliyi etkileyen protozoer hastalık. Leishmania major, L. tropica, L. braziliensis, L. mexicana ve L. aethopica insanlarda kendiliğinden iyileşen deri lezyonlarına neden olurken, L. mexicana, L. amazonensis veya L. Devamını Oku

  • DOMUZ ÇİÇEĞİ: domuz çiçeğianlamı İng. swine pox Poksvirüsün neden olduğu, ağızda erozyon ve ülserlerle, karın altında, göğüs duvarında ve bacakların iç yüzünde yangılı ve beyaz kabuklarla belirgin, hafif seyirli, ölüm oranı düşük bir bulaşıcı hastalık. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar