KABATLAMA Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


kabatlama(1. anlamı)

Kaba, kabarık olarak (Pamuk, saman vb. şeylerin yığını için).

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğükabatlama(2. anlamı)

Sıkıştırmadan gevşek (ölçeğe doldurulan un vb. nesneler için).

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

KABATLAMA ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KABALAMAK: kabalamak(1. anlamı) Bir işi gerektiği gibi yapmamak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kabalamak(2. anlamı) Tarlayı ikinci kez sürmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kabalamak(3. anlamı) Tahıl, pamuk ya da samanı ölçerken kaba sıkıştırmadan, bastırmadan koymak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kabalamak(4. anlamı) Ele geçirmek, sıkı tutmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kabalamak(5. anlamı) Kabarık koymak, sıkıştırmamak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • KABARTLAK: kabartlak(1. anlamı) Olmamış incir. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kabartlak(2. anlamı) Mayalı hamurdan yapılan tatlı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kabartlak(3. anlamı) Sıkıştırmadan gevşek (ölçeğe doldurulan un vb. nesneler için). Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • TOZAK: tozak(1. anlamı) 1.Kavak, meşe vb. ağaçlardan uçan pamukçuklar. 2.Yanık yaralarının iyileştirilmesinde kullanılan, gölkamışının tepesindeki boru biçiminde, tüylü bölüm. 3.Tozları süpürmeye yarayan ince dallı bir bitki. 4.Uzun tüy. 5.Mantar türünden asalak bir bitki. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tozak(2. anlamı) 1.Toz gibi ince ince ve hafif yağan kar. 2.İnce ince yağan yağmur. 3.Kırağı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tozak(3. anlamı) 1.Tozlu yer. 2.Serpiştirilen harman ve Devamını Oku

  • FİĞ SAMANI: fiğ samanıanlamı İng. vetch straw Fiğ bitkisinin kurutulup saman makinesi veya başka yollarla öğütülmesiyle elde edilen kaba yem. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KAVALTAK: kavaltak(1. anlamı) Kaba, beceriksiz. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kavaltak(2. anlamı) 1. Kabarık, gevşek. 2. Altı boş şey. 3. Hafif aralık : Dolabı iyi kapat kavaltak kalmasın. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kavaltak(3. anlamı) Kabarık, gevşek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • KUTAVVA: kutavvaanlamı Kaba, yumuşak, kabarık. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • KABA: kaba(1. anlamı) sf. 1. Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı: “Cebinden kaba fil dişi saplı bir de çakı çıkardı.” –Ö. Seyfettin. 2. Taneleri iri: Kaba çakıl. 3. Terbiyesiz, görgüsü kıt, nezaketsiz (kimse): “Kaba, hantal, şivesiz bir sürü adamlar kafesinin önüne toplanırlar.” –R. H. Karay. 4. Hafif olduğu hâlde kalın veya hacimli: “Kaba bir Devamını Oku

  • ÇELMİK: çelmik, -ği(1. anlamı) a. hlk. Buğday ve başakla karışık iri saman. Güncel Türkçe Sözlük çelmik(2. anlamı) Buğday veya başakla karışık iri saman. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çelmik(3. anlamı) Çayırlık, çimenlik. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çelmik(4. anlamı) Düğüm. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çelmik(5. anlamı) Pamuk kozasının pamuğu alındıktan sonra kalan kabuğu. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çelmik(6. anlamı) Ilıca, kaplıca. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • GOĞURSU: goğursuanlamı Yün, pamuk, saç, tiftik gibi şeylerin yanmasından ileri gelen koku Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • GOĞURSU: goğursuanlamı Yün, pamuk, saç, tiftik gibi şeylerin yanmasından ileri gelen koku Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar