KABATASLAK ARAŞTIRMA Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


kabataslak araştırmaanlamı

İng. straightforward research

Bir bilimsel inceleme tasarımına dayanmayan ve bilgi üretme işlemine ilişkin ilke ve kurallara yeterince özen göstermeyen araştırma.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981


Sponsorlu Bağlantılar

KABATASLAK ARAŞTIRMA ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KABATASLAK ARAŞTIRMA: kabataslak araştırmaanlamı İng. straightforward research Bir bilimsel inceleme tasarımına dayanmayan ve bilgi üretme işlemine ilişkin ilke ve kurallara yeterince özen göstermeyen araştırma. BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • TOPLUMSAL ARAŞTIRMA: toplumsal araştırmaanlamı İng. social research Bir toplumsal olayı benzeri olaylar için geçerli olabilecek genelliklere ulaşmak üzere araştırma. BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • İLİŞKİ KURUCU ARAŞTIRMA: ilişki kurucu araştırmaanlamı İng. formulative study Olaylar arasında eğilim durumundaki düzenliliklerden yola çıkarak bir varsayım kurmak üzere yapılan arayıcı inceleme, bk. durum saptayıcı araştırma, varsayım sınayıcı araştırma. BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • DURUM SAPTAYICI ARAŞTIRMA: durum saptayıcı araştırmaanlamı İng. census-type study Bir evrende belli ayrıtların gözlenme sıklığını saptamak, belli özelliklerin sayısal dağılımını sergilemek ya da aranan nitelikleri sayıp dökmek amacıyla yapılan inceleme, bk. betimleyici araştırma. BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • ARAŞTIRMA TASARIMI: araştırma tasarımıanlamı İng. research design Bir araştırmada, sorun, evren, uygulama türü, gözlem yordamı ve örnekleme tasarısı gibi konularda verilen yargıları içeren ve amaca uygun bilgiler sağlamak üzere izlenen kavram çerçevesi ve eylem kılavuzu. BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • UYGULAMALI ARAŞTIRMA: uygulamalı araştırmaanlamı İng. applied research Uygulamada işlevsel gereksinmelere karşılık olacak ve iş görecek bilgilere ulaşmak amacıyla yapılan araştırma. BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • AÇINLAYICI ARAŞTIRMA: açınlayıcı araştırmaanlamı İng. exploratory research Olgular arasındaki örtük ilişkileri ortaya koyan ve gözlenen birlikte değişmelerin doğrultu ve ölçüsünü veren araştırma. BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • BETİMLEYİCİ ARAŞTIRMA: betimleyici araştırmaanlamı İng. descriptive study İlişki kurucu ve varsayım sınayıcı araştırmalara temel olmak üzere, ilk gözlemlerden yola çıkarak olgulara eşlik eden özellikleri betimlemeyi amaçlayan sayım araştırması. BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • İĞNE İLE ARAŞTIRMA: iğne ile araştırmaanlamı Fr. Akidopeirastique BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu Devamını Oku

  • HALK YAŞAMINI ARAŞTIRMA: halk yaşamını araştırmaanlamı bk. bölgesel budunbilim. BSTS / Budunbilim Terimleri Sözlüğü1973 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar