KABAT Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


kabatanlamı

Kaba.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

KABAT ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KABA: kaba(1. anlamı) sf. 1. Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı: “Cebinden kaba fil dişi saplı bir de çakı çıkardı.” –Ö. Seyfettin. 2. Taneleri iri: Kaba çakıl. 3. Terbiyesiz, görgüsü kıt, nezaketsiz (kimse): “Kaba, hantal, şivesiz bir sürü adamlar kafesinin önüne toplanırlar.” –R. H. Karay. 4. Hafif olduğu hâlde kalın veya hacimli: “Kaba bir Devamını Oku

  • KABAŞ: kabaş(1. anlamı) Dalsız, budaksız ağaç. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kabaş(2. anlamı) Kel. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kabaş(3. anlamı) Boynuzu çıkmayan küçükbaş ya da büyükbaş hayvan Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kabaş(4. anlamı) Çok şişman. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • KABAÇ: kabaç(1. anlamı) Kalın gövdeli meşe ağacı Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kabaç(2. anlamı) 1. Büyük ağaç. 2.bk. kabaağaç. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kabaç(3. anlamı) Çocukluğundan beri ince yapılı büyüyen erkek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • SU KABAĞI: su kabağı(1. anlamı) a. bit. b. Kabakgillerden, alt bölümü şişkin, birçok yerde kurutulup su kabı olarak kullanılan bir tür asma kabağı, kantar kabağı (Lagenaria vulgaris). Güncel Türkçe Sözlük su kabağı(2. anlamı) İng. vegetable marrow, gourd Kabakgiller (Cucurbitaceae) familyasından, beyaz çiçekli, meyvelerinin sap kısmı dar, uç kısmı küremsi olan, tek yıllık, otsu, sarılıcı bitkiler. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • AĞIZ KABAĞI: ağız kabağıanlamı Testiye su koymak için huni yerine kullanılan su kabağı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • HAYLAN KABAĞI: haylan kabağıanlamı Asma kabağı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • KABALIK: kabalık, -ğı(1. anlamı) a. 1. Kaba olma durumu. 2. Kaba davranış, nezaketsizlik, huşunet: “Bu kabalığımı şimdiki vaziyetime bağışlayınız.” –P. Safa. Güncel Türkçe Sözlük kabalık(2. anlamı) Ebegümeci. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kabalık(3. anlamı) Asma çardağı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kabalık(4. anlamı) Kuyruk sokumunun üstü. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kabalık(5. anlamı) 1.bk. kaba (II)-2. 2. Kuzular için ekilen arpanın çok gübre verilmesiyle zamanından önce elde edilen filizleri, yeşillik : Devamını Oku

  • GABA: gaba(1. anlamı) Yumuşak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gaba(2. anlamı) Tembel: Hasan çok gaba bir çocuktur. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gaba(3. anlamı) Kalın, şişman. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gaba(4. anlamı) Ebegömeci bitkisi Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gaba(5. anlamı) Biçimsiz, kaba, görgüsüz. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gaba(6. anlamı) < ET kapa: kaba; çok büyük Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gaba(7. anlamı) Kaba, yumuşak, mec. görgüsüz Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gaba(8. anlamı) Kaba Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü GABA(9. anlamı) İng. gamma-aminobutyric acid, GABA Gama amino Devamını Oku

  • GUBAT: gubat(1. anlamı) Biçimsiz, kaba, görgüsüz. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gubat(2. anlamı) Kuruntulu. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gubat(3. anlamı) Kaba; görünüşü hoş olmayan. || gobati || gubat gaşmak: kaba kaçmak; (davranış için) göze hoş gelmemek Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gubat(4. anlamı) İri yapılı, sevimsiz Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • YOBAZ: yobaz(1. anlamı) sf. 1. Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse): “Bu memleketi de dört buçuk yobaza bırakamayız.” –A. Gündüz. 2. mec. Bir düşünceye, bir inanca aşırı ölçüde bağlı olan (kimse). 3. hlk. Kaba saba, inceliksiz (kimse). Güncel Türkçe Sözlük yobaz(2. anlamı) 1. Kaba saba, inceliksiz. 2. Aksi, inatçı. 3. Haylaz. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü yobaz(3. anlamı) Kaba saba, Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar