İRİNLİ KABARCA Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


irinli kabarcaanlamı

Fr. Vésico-pustule

BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu


Sponsorlu Bağlantılar

İRİNLİ KABARCA ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KIZARIK KABARCA: kızarık kabarcaanlamı Fr. Bourbouille, lichen tropicus, eczéma aigu disséminé, gal bédouine, impétigo miliaire BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu Devamını Oku

  • İRİNLİ LENF YUMRUSU YANGISI: irinli lenf yumrusu yangısıanlamı İng. purulent lymphadenitis Lenf yumrularının irinli yangısı. En belirgin biçimde atların su sakağısı hastalığında görülür. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İRİNLİ İNTERSTİSYEL NEFRİTİS: irinli interstisyel nefritisanlamı İng. suppurative interstitial nephritis Hematojen kökenli bakteriyel enfeksiyonlar sonucunda oluşan, böbreğin interstisyel dokusunun irinli yangısı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İRİNLİ METRİTİS: irinli metritisanlamı Lat. metritis purulenta İrinli döl yatağı yangısı. İkinci derece endometritis. Vulvadan döl yatağı kaynaklı irinli akıntı görülür. Kızgınlık döngüsü süresi az çok etkilenir. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İRİNLİ YOLAK: irinli yolakanlamı Fr. Pyocolpos BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu Devamını Oku

  • İRİNLİ SAĞMAÇ: irinli sağmaçanlamı Fr. Urétéro-pyique BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu Devamını Oku

  • İRİNLİ IĞNIK: irinli ığnıkanlamı Fr. Seringos BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu Devamını Oku

  • İRİNLİ YELKİN SUDAK: irinli yelkin sudakanlamı Fr. Pyopneumohydatide BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu Devamını Oku

  • BAĞIR ÇEVRE İRİNLİ YALIM: bağır çevre irinli yalımanlamı Fr. Pyopérihépatite BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu Devamını Oku

  • EMERCE İRİNLİ GÖZÇESİ: emerce irinli gözçesianlamı Fr. Blépharopyorrhée BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar