İRİNLİ İNTERSTİSYEL NEFRİTİS Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


irinli interstisyel nefritisanlamı

İng. suppurative interstitial nephritis

Hematojen kökenli bakteriyel enfeksiyonlar sonucunda oluşan, böbreğin interstisyel dokusunun irinli yangısı.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

İRİNLİ İNTERSTİSYEL NEFRİTİS ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • İRİNSİZ İNTERSTİSYEL NEFRİTİS: irinsiz interstisyel nefritisanlamı İng. nonsuppurative interstitial nephritis Hafif nedbeleşme ve az miktarda lenfohistiyositik hücre içeren böbrek intersitisyumunun yangısı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İRİNLİ NEFRİTİS: irinli nefritisanlamı İng. suppurative nephritis İrinli böbrek yangısı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İNTERSTİSYEL KERATİTİS: interstisyel keratitisanlamı İng. interstitial keratitis Kornea’da propria tabakasının yangısı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İNTERSTİSYEL PNÖMONİ: interstisyel pnömonianlamı İng. interstitiel pneumonia Genellikle toksin ve alerjen maddelerin solunum yoluyla alınması gibi enfeksiyöz olmayan nedenlerle oluşan akciğer parenkim dokusunun yangısı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İNTERSTİSYEL HÜCRE ADENOMU: interstisyel hücre adenomuanlamı İng. interstitial cell adenoma İntersitisyel hücre tümörü. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ATİPİK İNTERSTİSYEL PNÖMONİ: atipik interstisyel pnömonianlamı İng. atypical interstitial pneumonia Çayır amfizemi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İRİNSİZ İNTERSTİSYEL MASTİTİS: irinsiz interstisyel mastitisanlamı İng. mastitis intertitialis nonprulenta Brusellaların oluşturduğu, interlobuler bağ dokuda mikroskobik hücresel nodüller ve hücre infiltrasyonuyla belirgin meme yangısı. Sütte gözle görülecek bir değişiklik yoktur. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İRİNLİ METRİTİS: irinli metritisanlamı Lat. metritis purulenta İrinli döl yatağı yangısı. İkinci derece endometritis. Vulvadan döl yatağı kaynaklı irinli akıntı görülür. Kızgınlık döngüsü süresi az çok etkilenir. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • SELLÜLİTİS: sellülitisanlamı İng. cellulitis Deri altı bağ dokusunun yaygın irinli yangısı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İRİNLİ LENF YUMRUSU YANGISI: irinli lenf yumrusu yangısıanlamı İng. purulent lymphadenitis Lenf yumrularının irinli yangısı. En belirgin biçimde atların su sakağısı hastalığında görülür. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar