İPTİDÂEN Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


iptidâenanlamı

bk. ibtidâen.

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966


Sponsorlu Bağlantılar

İPTİDÂEN ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • İBTİDÂEN: ibtidâenanlamı önceden, baştan. BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966 Devamını Oku

  • İPTİDA: iptida(1. anlamı) Ar. ibtid¥¢ a. (iptida:) esk. 1. Başlangıç. 2. Bir işe başlama. 3. zf. (i’ptida:) Önceleri, en önce, ilk önce: “İnanmayarak başladığımız sözlere iptida kendimiz inanırız ve o hisleri içimizde duyarız.” –H. C. Yalçın. Güncel Türkçe Sözlük iptida(2. anlamı) < Ar. ibtidâ: iptida; önce; ilkönce Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü iptida(3. anlamı) (Divan edebiyatı terimi) bk. Berâati istihlâl. BSTS / Edebiyat ve Devamını Oku

  • EN KİŞİSEL HAKLAR: en kişisel haklaranlamı münhasıran şahsa bağlı haklar. BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966 Devamını Oku

  • AKİD: akid(1. anlamı) sözleşme (Eski Roma töresindeki “contractus” ile “pactum” ayırımından değişik olarak, bugün “akid” ile “mukavele” terimleri aynı kavramı anlatmak için kullanıldığından, her ikisine de karşılık diye, töre dilimize iyice yerleşmiş ve yayılmış bulunan ‘”sözleşme” terimi benimsenmiş, ayrıca “akid” karşılığı diye “bağıt” terimine yer verilmemiştir). ~ yapma va’di: sözleşme kurma sözvermesi (bk. ön akid). BSTS / Medeni Devamını Oku

  • YERİNE GEÇEN NESNE: yerine geçen nesneanlamı kaim şey (bk. yedek, yedek nesne). BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966 Devamını Oku

  • İPTİDAİ: iptidaianlamı Ar. ibtid¥¢³ sf. (iptida:i:) fel. esk. 1. İlkel: “Kontrol altına alınmayan kalabalık içinde, yaşlı başlı insanlar bile iptidai bir seviyeye inerler.” –M. Kaplan. 2. a. eğt. İlkokul: “Haşarı bir iptidai talebesinden akıllı, uslu bir hafız çıkmıştı.” –R. N. Güntekin. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • DİREĞEN: direğenanlamı Araba sövelerini sağlamlaştıran demir. (Dereyalak, inönü -Eskişehir) BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976 Devamını Oku

  • NAKİD: nakidanlamı akça. BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966 Devamını Oku

  • ÂDÂB: âdâbanlamı aktöre. BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966 Devamını Oku

  • DİLEMCİ: dilemcianlamı da’vâcı (bk. aranççı). BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar