İPTAL Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


iptal, -li(1. anlamı)

Ar. ibµ¥l

a. (ipta:li) 1. Yararlıktan, kullanıştan kaldırma, silme, bozma. 2. Herhangi bir hükmün geçersiz olduğunu gerekçeleri ile göstererek çürütme.

Güncel Türkçe Sözlükiptal(2. anlamı)

İng. cancel

BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzuiptâl(3. anlamı)

bk. ibtâl.

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966


Sponsorlu Bağlantılar

İPTAL ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • İPTAL: iptal, -li(1. anlamı) Ar. ibµ¥l a. (ipta:li) 1. Yararlıktan, kullanıştan kaldırma, silme, bozma. 2. Herhangi bir hükmün geçersiz olduğunu gerekçeleri ile göstererek çürütme. Güncel Türkçe Sözlük iptal(2. anlamı) İng. cancel BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu iptâl(3. anlamı) bk. ibtâl. BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966 Devamını Oku

  • İPTAL ETMEK: iptal etmek(1. anlamı) 1) kullanıştan kaldırmak; 2) bozmak; 3) hükümsüz bırakmak, çürütmek. Güncel Türkçe Sözlük iptal etmek(2. anlamı) bk. bırakmak BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu Devamını Oku

  • İPTAL NOKTASI: iptal noktasıanlamı bk. bırakma noktası BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu Devamını Oku

  • İPTAL DÜĞMESİ: iptal düğmesianlamı İng. cancel button BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu Devamını Oku

  • İPTAL EMRİ: iptal emrianlamı İng. order cancel Borsa emrinin iptali için verilen talimat. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • TANITLAMAK: tanıtlamak(1. anlamı) (-i) 1. Bir iddianın gerçekliğini inkâr edilmeyecek bir kesinlikle göstermek, ispatlamak. 2. fel. Muhakeme etme yoluyla veya tanık göstererek bir şeyin doğruluğunu ortaya koymak. Güncel Türkçe Sözlük tanıtlamak(2. anlamı) isbât etmek. BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966 Devamını Oku

  • BOZULMA: bozulma(1. anlamı) a. Bozulmak işi: “Evvelce pek meşhurken artık sesinin bozulmaya başladığı, inhitat zamanlarına geldiği söylenirdi.” –A. Ş. Hisar. Güncel Türkçe Sözlük bozulma(2. anlamı) Fr. Altération BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu bozulma(3. anlamı) İng. breakdown BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu bozulma(4. anlamı) İng. corruption BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu bozulma(5. anlamı) bk. verim kaybı BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu bozulma(6. anlamı) bk. çarpıklık BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Devamını Oku

  • GEREK: gerek, -ği(1. anlamı) a. 1. İcap: “Vaziyeti bir bütün hâlinde ve bir anda kestirdikten sonra anların gereklerine göre davranırım.” –N. F. Kısakürek. 2. sf. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. Güncel Türkçe Sözlük gerek(2. anlamı) Fr. Besoin BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu gerek(3. anlamı) 1. Eşit. 2. Eksik. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gerek(4. anlamı) Balık avlamak için suyun önüne gerilen set: Gerek kuralım da balık Devamını Oku

  • REDDETMEK: reddetmek, -der(1. anlamı) Ar. redd + T. etmek (nsz) (re’ddetmek) 1. Verilen veya yapılması istenen bir şeyi kabul etmemek, geri çevirmek: “Kendisine evlenme teklif ettim, reddetti.” –S. F. Abasıyanık. 2. (-den) Aileden olan birini aileden bir kişi olarak saymamak, tanımamak: “Evlatlıktan reddettim, evime koymayacağım.” –H. E. Adıvar. 3. Yalanlamak, çürütmek: “Büyük bir nefretle bu adi Devamını Oku

  • ÇEKİŞME: çekişme(1. anlamı) a. Çekişmek işi: “Sizin şu çocuğa gebe kaldığınız anlaşılınca kocanızla aranızda bir çekişme olmuştu.” –N. F. Kısakürek. Güncel Türkçe Sözlük çekişme(2. anlamı) İng. contention BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu çekişme(3. anlamı) İhtilaf, niza, münazaa (bk. anlaşmazlık). ~ li: ihtilaflı, münâzaun fîh, münazaalı. BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966 çekişme(4. anlamı) İng. dispute Karşıt yaklaşım ya da görüşlerden kaynaklanan uzun süreli anlaşmazlık. BSTS / Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar