İPSİSOLUCANLAR Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


ipsisolucanlaranlamı

bk. yuvarlak solucanlar.

BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970


Sponsorlu Bağlantılar

İPSİSOLUCANLAR ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • YUVARLAK SOLUCANLAR: yuvarlak solucanlar(1. anlamı) ç. a. hay. b. Sert bir kitinle örtülü vücutları halkasız, uzunlamasına yuvarlak ve genellikle ince solucanlar topluluğu. Güncel Türkçe Sözlük yuvarlak solucanlar(2. anlamı) İng. roundworms Sert bir kitinle örtülü vücutları halkasız, uzunlamasına yuvarlak ve genellikle ince solucanlar topluluğu; ipsi solucanlar. BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970 yuvarlak solucanlar(3. anlamı) İng. nemathelmints, aschelmints, roundworms, (Yun. helmins: solucan; nematos: iplik) Çok hücrelilerin (Metazoa), Devamını Oku

  • YASSI SOLUCANLAR: yassı solucanlar(1. anlamı) ç. a. hay. b. Tenya ve kelebek asalağı gibi, vücutları yassı ve uzun olan solucanlar takımı. Güncel Türkçe Sözlük yassı solucanlar(2. anlamı) İng. flatworms Şeritleri ve yaprak solucanları içine alan, iki yanlı bakışık, yumuşak ve oldukça yassılmış, vücutlu solucanlar topluluğu; yassı kurtlar. BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970 yassı solucanlar(3. anlamı) İng. flatworms Birincil ağızlılar (Protostomia) filumunun, ilkel solucanlar (Scolecida) dalından, Devamını Oku

  • POLİKET SOLUCANLAR: poliket solucanlar(1. anlamı) bk. çok kıllılar BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 poliket solucanlar(2. anlamı) Lat. Polychaeta Çok kıllılar. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ÇATAL KURTLAR: çatal kurtlaranlamı Alm. Luftröhrenwürmer Birçok türü, omurgalıların, bu arada insanların solunum aygıtında yaşayan yuvarlak solucanlar familyası. BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970 Devamını Oku

  • KILCALKURTLAR: kılcalkurtlaranlamı İng. capillary worms Bir dizi gözeden yapılma yemek boruları kılcal ve yarı boydan kısa, yumurtalıkları tek, gövdelerinin son ucu ön ucundan kalın olmayan yuvarlak solucanlar familyası. BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970 Devamını Oku

  • KILCALKURTLAR: kılcalkurtlaranlamı İng. capillary worms Bir dizi gözeden yapılma yemek boruları kılcal ve yarı boydan kısa, yumurtalıkları tek, gövdelerinin son ucu ön ucundan kalın olmayan yuvarlak solucanlar familyası. BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970 Devamını Oku

  • AKCİĞER KIL KURDU: akciğer kıl kurduanlamı İng. lungworm Boyları 12 ile 23 mm. arasında değişen ve gevişenlerin çok ince soluk borularında yaşayan kılsı kurt. (Terim, akciğere düşkün yuvarlak solucanların tümü için de kullanılabilir.) BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970 Devamını Oku

  • İPSİLER: ipsiler(1. anlamı) ç. a. hay. b. İpsi solucanlar. Güncel Türkçe Sözlük ipsiler(2. anlamı) bk. ipliksolucanlar. BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970 ipsiler(3. anlamı) Osm. haytiye (zooloji) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • ÇOMAKKURTLAR: çomakkurtlaranlamı Alm. Älchen Kimi özgür, kimi raslansal, kimi yarı, kimi tam asalak yaşayan ve omurgalılardan başka, omurgasızları, hattâ bitkileri de konakçı seçebilen, küçük yuvarlak solucanlar familyası. BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970 Devamını Oku

  • HALKALILAR: halkalılar(1. anlamı) ç. a. hay. b. Sülüklerle solucanları içine alan sınıf. Güncel Türkçe Sözlük halkalılar(2. anlamı) İng. annelides Yersolucanında olduğu gibi, bütün vücudu birbirine benzer boğumlardan oluşan solucanlar topluluğu; halkalı kurtlar, halkalı solucanlar. BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970 halkalılar(3. anlamı) Osm. halkiye (zooloji) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar