İPSİLER Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


ipsiler(1. anlamı)

ç. a. hay. b. İpsi solucanlar.

Güncel Türkçe Sözlükipsiler(2. anlamı)

bk. ipliksolucanlar.

BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970ipsiler(3. anlamı)

Osm. haytiye

(zooloji)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963


Sponsorlu Bağlantılar

İPSİLER ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • HALKALILAR: halkalılar(1. anlamı) ç. a. hay. b. Sülüklerle solucanları içine alan sınıf. Güncel Türkçe Sözlük halkalılar(2. anlamı) İng. annelides Yersolucanında olduğu gibi, bütün vücudu birbirine benzer boğumlardan oluşan solucanlar topluluğu; halkalı kurtlar, halkalı solucanlar. BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970 halkalılar(3. anlamı) Osm. halkiye (zooloji) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • İPSİSOLUCANLAR: ipsisolucanlaranlamı bk. yuvarlak solucanlar. BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970 Devamını Oku

  • DELİKLİLER: delikliler(1. anlamı) ç. a. hay. b. Delikli ve sert bir kabukla kaplı bir hücreli hayvanlar takımı. Güncel Türkçe Sözlük delikliler(2. anlamı) İng. foraminifers Ufacık deliklerle dolu sertçe bir kabuğu ve ipliksel yalancıayakları olan kökbacaklılar takımı. BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970 delikliler(3. anlamı) Osm. zat-üs-sukabat (zooloji) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • ÇOKGÖZELİLER: çokgözelileranlamı Fr. métazoires (zooloji) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • İKİ-AKCİĞERLİLER: iki-akciğerlileranlamı Fr. dipneumones (zooloji) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • ÇİFTDİŞLİLER: çiftdişlileranlamı Fr. duplicidentés (zooloji) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • ŞERİTGİLLER: şeritgiller(1. anlamı) ç. a. hay. b. Şeritler. Güncel Türkçe Sözlük şeritgiller(2. anlamı) İng. tapeworms Düz bir kütikülle örtülü vücudu bölümlere ayrılmış olup, insan ve hayvan bağırsaklarında asalaklanan yassı solucanlar sınıfı; tenyalar, şeritler. BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970 şeritgiller(3. anlamı) Osm. tenyadeler (zooloji) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • ÖZMEMELİLER: özmemeliler(1. anlamı) Fr. eutheriens (zooloji) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 özmemeliler(2. anlamı) İng. higher mammals (Eutheria), (Lat. eu=öz, Lat. therion = hayvancık) : Bazı sınıflandırmalara göre memelier (Mammalia) sınıfının bir alt-sınıfı. Keseliler (Marsupialia), etenliler (Placentalia) ve bazı taşıl memelilerin bir araya gelmesiyle meydana gelir. Etenleri iyi gelişmiştir. Bugün yaşayan 16 takımı vardır (bk. keseliler, etenliler). BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü1963 Devamını Oku

  • TRİPSİN: tripsin(1. anlamı) Fr. trypsine (zooloji, botanik) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 tripsin(2. anlamı) İng. trypsin Pankreas tarafından salınan, amin asitleri arasındaki bağları koparan proteolitik bir enzim, endopeptidaz. Bu enzim salındığı zaman bağırsağa dökülene kadar etkisiz formu olan tripsonejen haldedir, aksi halde bu enzim pankreasın kendi dokusunu tahrip eder. Duodenum mukoza hücrelerinden salınan enterokinaz enzimi tripsonejenin tripsin hâline dönüşmesinde rol Devamını Oku

  • KARINDANBACAKLILAR: karındanbacaklılar(1. anlamı) İng. gastropods Oldukça belirgin başları, ilkel ayakları bulunan, sürünerek yürüyen ve sümüklüböcek çeşitlerini içine alan yumuşakçalar sınıfı. (Toprakta, tatlısularda, denizlerde yaşayan birçok türü asalak solucanların arakonakçısı olarak ilgimizi çekerler.) BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970 karındanbacaklılar(2. anlamı) Osm. zât-ül-ercül-ül-batniye (zooloji) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar