İNTERPOZİSYON ARTROPLASTİSİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


interpozisyon artroplastisianlamı

İng. interpositional artroplasticy

Eklemi oluşturan kemiklerin arasına metal, plastik, ak zar vb. organik veya inorganik bir madde yerleştirilmesiyle yapılan artroplasti çeşidi.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

İNTERPOZİSYON ARTROPLASTİSİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • POZİSYON İÇİ ARTROPLASTİSİ: pozisyon içi artroplastisianlamı İng. interposition artroplastisi Eklemi oluşturan kemiklerin arasına metal, plastik veya ak zar gibi organik veya inorganik bir madde yerleştirilmesiyle yapılan artroplasti çeşidi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • REPLASMAN ARTROPLASTİSİ: replasman artroplastisianlamı İng. replacement artroplasty Kemiklerin ekleme bakan yüzlerinde geniş yıkılmamalar bulunduğu zaman, bu kısımların eksize edilip atılarak noksan kalan kemik kısmı yerine protez biçiminde, plastik veya inert özellikte bir kısım ilavesiyle, ekleme yeniden fonksiyon kazandırılması işlemi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • MİNERAL: mineral, -li(1. anlamı) Fr. minéral a. 1. jeol. Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde. 2. sf. İçinde inorganik maddeler bulunan: Mineral maddeler. Güncel Türkçe Sözlük mineral(2. anlamı) İng. mineral Anorganik tepkimelerle oluşmuş, belirli bir kimyasal yapısı olan doğal bileşikler. (Bu terim fosilleşmiş kimi organik karışımlar için Devamını Oku

  • PERKÜSYON ÇEKİCİ: perküsyon çekicianlamı İng. percussion hammer Tahta, boynuz, plastik veya metalden yapılmış perküsyon yapmaya yarayan bir ucu plastik olan saplı alet. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KOFAKTÖR: kofaktör(1. anlamı) İng. cofactor Bir enzimin aktifliği için gerekli olan, proteine gevşek ya da sıkıca bağlı olan (prostetik grup), bir metal iyonu (aktivatör) ya da organik bir molekül (koenzim) gibi protein olmayan madde. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 kofaktör(2. anlamı) İng. cofactor Enzimatik aktivite için gerekli bir inorganik iyon veya bir koenzim. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü kofaktör(3. anlamı) İng. (İng. cofactor Bir enzimin Devamını Oku

  • PARTİSYON KATSAYISI: partisyon katsayısı(1. anlamı) bk. dağılma katsayısı BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 partisyon katsayısı(2. anlamı) İng. partition coefficient Denge durumundaki sıvı bir ortamda birbirine karışmayan iki bileşik arasında bölünecek veya dağılacak çözünen madde oranını bildiren bir sabite. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İŞKEMBE TAŞI: işkembe taşıanlamı İng. ruminal calculus Ön midelerde oluşan hayvansal kıl ve bitkisel lif yumaklarının tümüyle organik madde ve inorganik tuzlarla sertleşmesiyle oluşan yapı. Tıkanma oluşturmadığı sürece zararsızdır. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İNORGANİK: inorganik, -ği(1. anlamı) Fr. inorganique a. 1. biy. Hücrelerin cansız bölümleri. 2. tıp Organlardaki bozukluktan ileri gelmeyen hastalık. 3. sf. Cansız olan: Mineraller inorganik maddelerdir. 4. sf. kim. Organik olmayan, anorganik. Güncel Türkçe Sözlük inorganik(2. anlamı) İng. inorganic Temel element olarak karbon atomu içermeyen kimyasallar. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 inorganik(3. anlamı) Osm. gayr-i uzvî (biyoloji, kimya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Devamını Oku

  • SİLİSYUM DİOKSİT: silisyum dioksitanlamı İng. cilicium dioxide Buhar faz hidrolizi yoluyla veya parçacıkların iriliklerinin amaçlanan etkiyi sağlayabileceği bir yöntemle elde edilen yemlerde veya yem bileşenlerinde topaklaşmayı önleyici madde ve/veya öğütmeyi kolaylaştırıcı madde olarak kullanılan bir madde. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • APOPROTEİN: apoproteinanlamı İng. apoprotein Bir protein kompleksinde etkinlik için gerekli olabilecek prostetik grup veya herhangi bir organik veya inorganik kısım haricindeki protein kısmı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar